ดูหนังออนไลน์
Business

‘ปตท.-เอสซีจี เซรามิกส์’ ร่วมศึกษา ‘ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์’ โรงงานอุตสาหกรรม

ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์ ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

วันนี้ (18 มิ.ย.) นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

S 50135481

โดยมีนายนริศ เทิดธรรมพิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม เพื่อผลักดัน และพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน ที่มีศักยภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาการดำเนินธุรกิจ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ด้านการให้บริการแนะนำ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ของ เอสซีจี เซรามิกส์ ภายใต้ แบรนด์ “SUSUNN” มาร่วมพัฒนาธุรกิจ ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองของ ปตท. รวมไปถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความสนใจ เช่น อาคารสำนักงาน

S 5013547

ปัจจุบัน ปตท. พร้อมแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีศักยภาพ และประสบการณ์ เพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และนวัตกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่า จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ และลูกค้าก๊าซธรรมชาติ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมถึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  สอดรับกับนโยบายของประเทศ ที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ดียิ่งขึ้นไป

S 5013549

อ่านข่าวเพิ่มเติม