ดูหนังออนไลน์
Business

‘ศักดิ์สยาม’ สั่งเตรียมพร้อมระบบขนส่ง รับเปิดประเทศ บูม 10 จังหวัดรับนักท่องเที่ยว

“ศักดิ์สยาม” สั่งเตรียมพร้อมด้านคมนาคม “บก-น้ำ-ราง-อากาศ” รองรับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้  พร้อมบูม 10 จังหวัดท่องเที่ยวช่วงไตรมาส3 และ ไตรมาส 4

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังประชุมการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมด้านคมนาคมรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่อง ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 โดยมีจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรก วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามแนวทาง Phuket Sandbox

พร้อมกนันี้ จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆอีก  9 แห่ง ประกอบด้วย พังงา กระบี่ เกาะสมุย ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ กรุงเทพ ชะอำ หัวหิน และบุรีรัมย์  จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  เตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในพื้นที่ดังกล่าวทุกด้าน คือ ทางอากาศ (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน  ทางน้ำ (กรมเจ้าท่า) ทางบก (กรมการขนส่งทางบก) และทางราง (กรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย)

messageImage 1623917360506

 

นอกจากนี้ ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานจัดทำ Checklist และ Timeline เพื่อตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคมนาคมในการเดินทาง

นอกจากนั้นใ ห้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการมี Service Mind ในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้เกิด First Impression ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมในกรณี Emergency Case โดยให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งพิจารณาการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ด้านเรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตามแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox 1 July 2021) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะทำการฝึกซ้อมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 23 มิถุนายน 2564

messageImage 1623917651378

messageImage 1623917691258

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight