ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดไทม์ไลน์รับเงิน ‘คนละครึ่งเฟส 3’ ใครลงทะเบียนผ่านแล้ว เช็คที่นี่ได้เลย

เปิดไทม์ไลน์รับเงิน “คนละครึ่งเฟส 3” ใครลงทะเบียนผ่านแล้ว เตรียมรับเงิน 3,000 บาท โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอป “เป๋าตัง” พร้อมยืนยันเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนได้ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พบว่ายังมีประชาชนให้ความสนใจต่อเนื่อง แม้จะบางตากว่าช่วงวันแรก โดยล่าสุดเวลา 13.30 น. เหลือสิทธิอีกเพียง 4.8 ล้านสิทธิสุดท้าย จากสิทธิในโครงการทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ ก็จะเปิดลงทะเบียนต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-22.00 น.

กระทรวงการคลัง ยังไม่มีนโยบายปิดรับการลงทะเบียน จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ทุกวัน จนสิ้นสุดโครงการ คือ 31 ธันวาคม 2564 แต่เชื่อว่า คงไม่มีใครลงทะเบียนช้า เพราะต้องการได้สิทธิครบ 3,000 บาท ซึ่งหากลงทะเบียนช่วง ตุลาคม-ธันวาคม ก็จะได้เพียง 1,500 บาท ไม่ได้สิทธิย้อนหลัง

คนละครึ่งเฟส 3
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะให้สิทธิกับทุกคนที่ลงทะเบียน ภายใต้เงื่อนไข อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ผู้ถือบัตรดังกล่าวสละสิทธิ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อมาใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ โดยมีผู้สละสิทธิรวม 1,195 ราย เท่านั้น น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ถือบัตรทั้งหมด 13.6 ล้านคน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจำนวน 31 ล้านคน จะเพียงพอต่อผู้ต้องการใช้สิทธิ แต่ก็อาจจะมีส่วนเพิ่มจากกรณีที่ มีผู้ใช้สิทธิมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีการลงทะเบียนใช้สิทธิไม่ถึง 4 ล้านคน เพราะต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 มากกว่า ซึ่งกระทรวงการคลังก็จะติดตาม และทบทวนต่อไปตามความเหมาะสม

ขณะเดียวกัน ยังเปิดให้กลุ่มที่ต้องการรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และอื่น ๆ อีก 2.5 ล้านคน ที่ได้รับความช่วยเหลือ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน สามารถมาลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ แต่ต้องสละสิทธิในมาตรการช่วยเหลือกลุ่มดูแลเป็นพิเศษ

“จากการลงทะเบียนในช่วง 2 วันแรก พบว่า ในกลุ่มผู้ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษเลือกสละสิทธิ และมาลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว จำนวน 43,200 คน ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิเดิม ที่ให้ความช่วยเหลือ 200 บาท 6 เดือน อีกต่อไป” นางสาวกุลยา กล่าว

คนละครึ่งเฟส 3

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการทยอยส่งเอสเอ็มเอสแจ้งผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก โดยมีกลุ่มที่ได้รับแจ้งว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564” และกลุ่มที่ได้รับแจ้งว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง”

สำหรับผู้ได้รับสิทธิร่วมโครงการ เมื่อได้รับเอสเอ็มเอสแล้ว ขอให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Dipchip) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่

  1. นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขา หรือที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย
  2. ยืนยันตัวตนผ่านตัวเลือก KrungthaiNext ในแอพพลิเคชัน “เป๋าตังเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564”

ทั้งนี้ พบว่ายังมีกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1-2 เดิม 15 ล้านคน ในจำนวนนี้ 1 ใน 3 หรือประมาณ 5 ล้านคน ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน แต่ดำเนินการเฉพาะสแกนใบหน้าเท่านั้น ทำให้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เมื่อมีการเริ่มโครงการ จะไม่สามารถใช้จ่ายวงเงินคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอพพลิเคชันได้ จนกว่าจะยืนยันตนให้ถูกต้องก่อน

ไทม์ไลน์การรับเงิน มีดังนี้

ส่วนกลุ่มที่เคยได้เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้ว ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้นอีก โดยกระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเงิน ใช้สิทธิโครงการ 2 ช่วง คือ

  • กรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท
  • ตุลาคม-ธันวาคม 2564 อีก 1,500 บาท

รวมเป็นคนละ 3,000 บาทตลอดโครงการ

ในส่วนของการลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ประกอบการร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 51,221 ราย และร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ 2 ที่คาดว่าจะยืนยันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 1.2 ล้านราย

จึงขอเชิญชวนร้านค้าที่คุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ได้แก่ ร้านค้าทั่วไป ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยไม่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เวลา 07.02 น. วันนี้ มีจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,424,252 สิทธิ์