ดูหนังออนไลน์
Business

‘ชาญศิลป์’ ลาออกรักษาการดีดีการบินไทย พร้อมประธานบอร์ด -2 กรรมการ

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการฯ มีมติอนุมัติการลาออกของ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จากตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้ทำแผนฟื้นฟู

ชาญศิลป์

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและในวันเดียวกัน ผู้บริหารแผนฯได้มีการประชุม โดยมีมติแต่งตั้ง นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน-30 กันยายน 2564

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท 3 คน ที่ลาออก ได้แก่ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ศิษยะศริน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท นายจักรกฤศฏิ์ พาราพีนธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม: