ดูหนังออนไลน์
Business

‘รองโฆษกรัฐบาล’ เปิดข้อมูลจ้างงาน 10,000 อัตรา มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย!!

“รองโฆษกรัฐบาล” เปิดข้อมูลจ้างงาน 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวง 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย!!

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อมูลรายละเอียดการเปิดจ้างงาน 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ ปริญญาตรีเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี สามารถติดตามประกาศ จาก 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด ดังนี้

1. กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา

 • สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,664 อัตรา

 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา
 • สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา

3. กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา

 • สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา
 • สำนักงาน ปภ.จังหวัด 406 อัตรา

4. กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา
 • สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา

5. กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา

6. กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา

 • สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา
 • ท่าอากาศยาน 140 อัตรา

7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง

8. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง

9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา โดยสำนักงานสถิติจังหวัด

10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

11. กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด

12. กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง

13. กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง

14. กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

196803491 542765650435554 6690030471605722840 n e1623737870535

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK