ดูหนังออนไลน์
Business

ขอปลูก ‘กัญชา’ ไม่ยากอย่างที่คิด อย. เคลียร์ทุกข้อสงสัย ที่นี่!


อย. เคลียร์ข้อสงสัย เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอปลูกกัญชา ยินยันไม่ยากอย่างที่คิด พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกัญชา ออกมาสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการปลูก โดยเห็นว่ากฎระเบียบของภาครัฐ ไม่เอื้อต่อวิถีการปลูกกัญชาในชุมชน ทำให้ต้องมีการลงทุนด้านสถานที่ปลูก และระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูง

ขอปลูกกัญชา

นอกจากนี้ ยังสะท้อนว่า ยังมีปัญหาการขออนุญาต ที่ต้องดำเนินการขอใหม่ หากต้องการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่น ๆ ของกัญชา นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย. มีนโยบายส่งเสริม ให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชามาโดยตลอด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปลดล็อกข้อกฎหมาย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้อย่างเต็มที่ โดยในส่วนของเกษตรกร ผู้มีความประสงค์ปลูกกัญชา สามารถดำเนินการได้ โดยขอให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจ หรือสหกรณ์การเกษตร และร่วมกับหน่วยงานรัฐได้

สำหรับการปลูกกัญชา ที่ผู้ปลูกบางส่วนเห็นว่า ไม่เอื้อต่อวิถีการปลูกกัญชาในชุมชน โดยข้อเท็จจริงแล้ว ภาครัฐไม่ได้กำหนดว่า ต้องปลูกแต่เฉพาะในโรงเรือนระบบปิดเท่านั้น ผู้ปลูกสามารถปลูกกลางแจ้ง หรือโรงเรือนทั่วไปได้ แต่ยังคงต้องมีระบบการควบคุมดูแล เพื่อให้กัญชามีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล
นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล

ขณะเดียวกัน ยังได้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ลง พื้นที่ปลูกขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร ไม่จำเป็นต้องมีกล้องวงจรปิด เพียงแต่ให้มีเครื่องป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ปลูก จากบุคคลภายนอก เช่น กุญแจล็อค เปิด –ปิด

ส่วนประเด็นการขออนุญาตนั้น หากระยะแรก โครงการที่นำมาขออนุญาต ไม่รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก ใบ กิ่ง ก้าน ราก ไม่ต้องขออนุญาตใหม่ เพียงแต่แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามแผนการใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นาน ทั้งนี้ หากนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ปัจจุบัน กฎหมายยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป ปลูกกัญชาได้เอง อย่างไรก็ตาม สามารถรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม