Business

เตรียมตัว!! 14 มิ.ย. เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เช็คทุกข้อมูลที่นี่

เตรียมตัวให้พร้อม!! “คนละครึ่งเฟส 3” เปิดลงทะเบียน 14 มิถุนายนนี้ ตอบทุกข้อมูล เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย พร้อมเปิดข้อมูลสำหรับร้านค้าที่นี่เลย!

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความว่า ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” เป้าหมาย 31 ล้านคน รัฐจะสนับสนุนให้ในอัตรา 50% หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

วิธีรับสิทธิลงทะเบียน ดังนี้

ผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิ ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอีก 16 ล้านสิทธิ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

คนละครึ่งเฟส 3

คุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว

กรณีผู้รับสิทธิ ต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันทีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน มีดังนี้

 • ประชาชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
 • ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 • การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด
 • แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
 • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

ทั้งนี้ www.คนละครึ่ง.com ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่ มีดังนี้

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น.

คนละครึ่งเฟส 3

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

 • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ)
  คลิกอ่านรายละเอียด
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

** สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับสิทธิในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 • ร้านธงฟ้า กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ

สำหรับหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้า)

 • ผู้ประกอบการ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ผู้ประกอบการ ต้องไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • การซื้อ-ขายสินค้า และ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขาย และสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด
 • รับชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • ห้ามผู้ประกอบการปฏิเสธการใช้สิทธิตามโครงการฯ ของลูกค้าหากยังมีสิทธิเหลืออยู่ เว้นแต่เป็นความผิดของลูกค้า หรือเป็นเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 • ห้ามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ และ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK