Business

Dow เปิดตัว ‘FLUENT-CANETM’ นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ หมัก ‘ไบโอเอทานอล’


Dow เปิดตัว “FLUENT-CANETM” นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการหมัก “ไบโอเอทานอล” ส่งเสริมผู้ผลิตไทย เพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก เปิดตัว “FLUENT-CANETM”  นวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต “เอทิลแอลกอฮอล์” จาก “กากน้ำตาล” หรือ “ไบโอเอทานอล” (Bio-Ethanol) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศ

นวัตกรรมนี้ ช่วยขจัดปัญหาการเกิดฟอง ในกระบวนการหมักน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ มีประสิทธิภาพดีกว่าสารชนิดอื่นในท้องตลาด อีกทั้งเป็นสารที่สหรัฐ ให้การรับรอง สามารถนำไปใช้ในขบวนการผลิต ที่สัมผัสกับอาหาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อใช้ควบคู่กับ “ACUMERTM” สารป้องกันตะกรันในหม้อต้มน้ำตาล ยังช่วยลดการเกิดตะกรัน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต

dow

ไบโอเอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากพืช ที่ให้พลังงานสูง เช่น อ้อย และข้าวโพด มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน สหรัฐ บราซิล และประเทศในสหภาพยุโรป (อียู)

สำหรับประเทศไทย นิยมใช้กากน้ำตาล ซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้ในการผลิตน้ำตาล และได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงในชื่อ “แก๊สโซฮอล” ทั้งยังสามารถนำไปใช้ผลิต “แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค” และ “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” ได้อีกด้วย

ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอล จะเกิดฟองปริมาณมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของยีสต์ ชนิดของน้ำตาล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในถังหมัก หากควบคุมการเกิดฟองไม่ดี ก็จะส่งผลต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของแอลกอฮอล์ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ผลิตจะต้องใช้สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoam) และลดการเกิดฟอง (Defoamer) ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเลือกใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Dow ได้คิดค้นนวัตกรรมสารลดการเกิดฟอง “FLUENT-CANETM” ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ  ครองส่วนแบ่งตลาดในบราซิล หนึ่งในผู้ผลิตไบโอเอทานอล จากน้ำตาลอ้อยรายใหญ่สุดของโลก ถึง 80%

1922126

FLUENT-CANETM ช่วยป้องกัน และลดการเกิดฟองได้เสถียร และยาวนานมากขึ้น ทำให้ได้แอลกอฮอล์จากกระบวนการหมักเพิ่มขึ้น ใช้สารน้อยลง 27-45% เมื่อเทียบกับสารลดการเกิดฟองชนิดอื่นในท้องตลาด จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน เพราะเป็นสารอินทรีย์แบบโพลีไกลคอล (Polyglycol EO/PO copolymer) อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อต้มกากน้ำตาล ซึ่งจะส่งผลต่อขบวนการผลิตของไบโอเอทานอล Dow จึงได้คิดค้น “ACUMERTM 1050” และ “ACUMERTM 1051” ซึ่งช่วยลดการเกิดตะกรัน เพื่อยืดเวลาของการทำความสะอาดหม้อต้มได้ยาวนานขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม เนื่องจากลดรอบเวลา ที่จะต้องหยุดกระบวนการผลิต เพื่อทำความสะอาดตะกรันในหม้อต้ม

1922127

ประสิทธิภาพของการป้องกัน และลดการเกิดฟองจะเพิ่มมากขึ้น หากมีการใช้ทั้งสาร Antifoam (FLUENT-CANETM 149 และ 178) และ Defoamer (FLUENT-CANETM 113) ควบคู่กัน และเมื่อใช้ทั้งสองสารควบคู่กัน ยังใช้ในปริมาณน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการใช้สารลดการเกิดฟอง (Defoamer) เพียงอย่างเดียว

นวัตกรรมนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (FDA: Food and Drug Administration) ไม่มีพิษ และไม่เป็นอันตราย จึงมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน Halal และ Kosher และได้รับการรับรองจากประเทศต่าง ๆ มากมาย อาทิ เยอรมนี สหรัฐ อียู และเอเชียแปซิฟิก

นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึงนวัตกรรมนี้ว่า Dow มีความยินดีที่จะนำสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้งานจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตไบโอเอทานอลรายใหญ่ของโลก มานำเสนอต่อผู้ประกอบการชาวไทย เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานฝ่ายผลิตและผู้บริโภค บริษัท พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกคน เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไบโอเอทานอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากล

อ่านข่าวเพิ่มเติม