Business

‘คนละครึ่งเฟส 3’ เคยได้สิทธิ์แล้วต้องทำยังไง ลงทะเบียนวิธีไหนให้ได้ 3,000 อ่านเลย!


ดีเดย์ 14 มิถุนายน 2564 เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ตอบข้อสงสัยเคยได้สิทธิ์แล้วต้องลงทะเบียนใหม่มั้ย ส่วนมือใหม่ต้องลงทะเบียนยังไง อ่านเลย!!

เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า เตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตรา 50% ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้

สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิ ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ทั้งนี้ ย้ำกันอีกครั้งว่า มาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว

โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที

คนละครึ่งเฟส 3

“คนละครึ่งเฟส 3” ได้เงินวันไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย “เงินเยียวยา” เป็น 2 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท
 • ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท

“คนละครึ่งเฟส 3” ต้องลงทะเบียนหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” แล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใด ๆ เลย

ขณะที่กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” มาก่อน จะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

คนละครึ่งเฟส 3

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน มีดังนี้

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน), (ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com)
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่งเฟส 3

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชน

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”
 • จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
 • ไม่หักสิทธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน
 • ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ (ที่นี่)
 • สามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ได้เวลา 06.00-23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” ระบบ iOS หรือ คลิกที่นี่ และ ระบบ Android หรือ คลิกที่นี่ พร้อมผูก G-wallet
 2. กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.
 3. รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอปฯ “เป๋าตัง” (ภายใน 3 วัน)
 4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที)

ทั้งนี้ ย้ำว่า ประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น จากทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

 1. เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. เพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มเปราะบาง
 3. คนละครึ่ง เฟส 3
 4. ยิ่งใช้ยิ่งได้

โดยสามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม