ดูหนังออนไลน์
Business

เกษตรฯ เน้นผลิตข้าว 5 ประเภท สอดคล้องกับตลาด เตรียมบริหารน้ำ รับมือฝนทิ้งช่วง

คณะกรรมการข้าวฯ ปักหมุดเน้นผลิตข้าว 5 ประเภท ให้สอดคล้องกับตลาด ตั้งเป้าพื้นที่ผลิต 66 ล้านไร่ พร้อมถกการบริหารจัดการน้ำ รับมือฝนทิ้งช่วง

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ได้ร่วมกันพิจารณาถึงเป้าหมายการผลิตข้าว การวางแผนการข้าว และพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65

Ripe rice field and sky background at sunset time with sun rays

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ เห็นควรให้ มีการแบ่งประเภทข้าวเพื่อให้การเพาะปลูกมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้ผลผลิตในแต่ละชนิดข้าวที่มีความสอดคล้องทั้งดีมานด์ และซัพพลาย โดยจะแบ่งเป็น 5 ชนิดข้าว ประกอบด้วย 1. ข้าวหอมมะลิ 2. ข้าวหอมไทย 3. ข้าวเจ้า ซึ่งจำแนกเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มและข้าวเจ้าพื้นแข็ง 4. ข้าวเหนียว 5. ข้าวตลาดเฉพาะ

สำหรับพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 นั้น ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 66 ล้านไร่ โดยปรับลดพื้นที่ปลูกลงจากปีการผลิต 2563/2564 ประมาณ 3 ล้านไร่

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงเป้าหมาย การผลิตข้าว การวางแผนการผลิตข้าว และพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยมีสาระสำคัญ คือ ปริมาณน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/65 (ฤดูนาปี) อยู่ในเกณฑ์น้อย โดยภาพรวมปริมาณน้ำที่ใช้การจากอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขณะนี้มีจำนวน 11,121 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีความต้องการใช้อยู่ที่ 32,339 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประภัตร โพธสุธน

ประกอบกับน้ำใน 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำใช้การเหลือเพียง 1,457 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่ามีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค และจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม

ดังนั้นหน่วยงานชลประทานในพื้นที่ จะต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำ โดยจัดส่งน้ำเป็นรอบเวร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และต้องมีแผนจัดสรรน้ำ เพื่อประคองปริมาณน้ำที่มีอยู่จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ขณะเดียวกัน ต้องขอความร่วมมือเกษตรกร หากจะเพาะปลูกให้พิจารณาใช้น้ำฝน เป็นหลัก ซึ่งจากการคาดการณ์ ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป น่าจะสามารถเพาะปลูกได้โดยไม่มีผลเสียหาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม