ดูหนังออนไลน์
Business

คิกออฟ เปิด ‘จับคู่กู้เงิน’ ช่วยร้านอาหารเข้าถึงแหล่งเงิน

“จุรินทร์” คิกออฟโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงิน 5 แห่ง กับร้านอาหารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินเพิ่มสภาพคล่อง เผยจะดำเนินการจนถึงวันที่ 20 มิ.ย.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” ว่าโครงการนี้เกิดขึ้น เพราะอยากเห็นธุรกิจร้านอาหาร มีเจ้าภาพเฉพาะกิจช่วยดูแล ถือเป็นการต่อสายป่านให้กับร้านอาหารภาค 2 ที่ส่วนหนึ่งอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินทุน หรือผ่อนปรนภาระหนี้สินที่มีอยู่ รวมทั้งหาแหล่งเงินกู้ โดยได้เชิญสถาบันการเงิน 5 แห่ง มาทำหน้าที่ปล่อยกู้โดยเฉพาะ ผ่อนปรนให้มากที่สุด ประกอบด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน

สำหรับร้านอาหารที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถประสานงานผ่าน 7 สมาคม ได้แก่

1. สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู๊ด

2. สมาคมภัตตาคารไทย

3. สมาคมร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย

4. สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร

5. สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร

6. สมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิง

7. สมาคมร้านอาหารไทยจังหวัดกระบี่ รวมทั้งกลุ่มร้านอาหารอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ร้านอาหารทั่วทั้งประเทศที่อยู่ในระบบทะเบียน มีทั้งสิ้นประมาณ 120,000 ราย โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประมาณ 16,000 ราย ที่เหลือจดทะเบียนทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา  ทั้ง 120,000 ราย สามารถเข้ามาร่วมโครงการเจรจากับสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งได้ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยให้ร้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ หรือเข้าถึงสถาบันการเงินโดยมีดอกเบี้ยราคาพิเศษและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี และเงื่อนไขผ่อนปรนอื่น ๆ เพื่อให้โครงการนี้สามารถช่วยร้านอาหารได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะรัฐบาลมีวงเงินให้สถาบันการเงินเหล่านี้ในการปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจบริการ รวมทั้งเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีอยู่แล้ว

โครงการ”จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน 2564 ก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ความรู้กับร้านอาหารที่สนใจใช้บริการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และให้มีการเตรียมตัวก่อนดำเนินการกู้เงินมาแล้ว โดยมีผู้เข้าชมกว่า 6,000 คน และมีการแชร์ออกไปอีกเป็นจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการเพื่อต่อลมหายใจให้กับร้านอาหารมาแล้วครั้งหนึ่ง คือ โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot ที่ 11 โดยนำแพลตฟอร์ม 5 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย Robinhood , Gojek Lineman , Grab และ Foodpanda ช่วยกันกำหนดมาตรการช่วยร้านอาหารและผู้บริโภคที่ซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี 3 เรื่อง คือ

1. ลดค่า GP จาก 30-35% เหลือ 25% ช่วยร้านอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. ลดราคาสินค้าหรืออาหารให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการเดลิเวอรี โดยลดราคาอาหารสูงสุดถึง 60%

3. ลดค่าส่งอาหารให้กับผู้บริโภคจาก 3-5 กิโลเมตร ลดจาก 40 บาทเหลือศูนย์บาท ยกเว้น Lineman

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight