ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คเลย! ลูกหนี้เช่าซื้อรถ ผ่อนรถไม่ไหว มีทางออก

ผ่อนรถไม่ไหว มีทางออก กับมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถได้  กลุ่มที่เป็น NPL แต่รถยังไม่ถูกยึด ขอพักชำระค่างวดได้ 3 เดือน

เพจ ไทยคู่ฟ้า  ชี้ช่องหาทางออกลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ มาแล้วอีกหนึ่งช่องทางช่วยลดภาระของลูกหนี้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ ในการชำระหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ที่ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และบริษัทลีสซิ่ง 12 แห่ง เปิดลงทะเบียน “มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์” ช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ “มาตรการไกล่เกลี่ยหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล”

โดยมีเป้าหมายให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่รายได้ลดลงในช่วงโควิด-19 สามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม โดยความช่วยเหลือจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ดังนี้

1. กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือกลุ่มที่เป็น NPL แต่รถยังไม่ถูกยึด โดยปรับโครงสร้างหนี้ ลดค่างวด และขยายเวลาชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง สามารถขอพักชำระค่างวดได้ 3 เดือน

2. กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด สามารถเจรจากับเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ร่วมงานเพื่อขอรถที่ถูกยึดไปคืน โดยเจ้าหนี้จะชะลอการขายทอดตลาด และปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้เช่าซื้อมีโอกาสที่จะนำรถกลับไปประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาดแล้ว แต่เงินที่ได้รับน้อยกว่ายอดหนี้คงเหลือ งานมหกรรมครั้งนี้ สคบ.และ ธปท. ได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาดแบบง่าย ๆ เพื่อให้ลูกหนี้ได้ใช้คำนวณ และไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้เป็นธรรมมากขึ้น และสามารถตกลงกันได้แบบตรงไปตรงมา

ผู้สนใจสามารถ สามารถเข้าร่วมมหกรรมฯ นี้ได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n3764.aspx

หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight