ดูหนังออนไลน์
Business

อัพเดท ‘คนละครึ่งเฟส 3’ เช็คที่นี่เตรียมพร้อมลงทะเบียน 14 มิ.ย.นี้

อัพเดท “คนละครึ่งเฟส 3” ตอบทุกข้อสงสัย เตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียน 14 มิถุนายนนี้ ลงทะเบียนวันไหน ได้เงินเมื่อไหร่ ได้เงินเท่าไหร่ เช็ครายละเอียดที่นี่ได้เลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 3 กรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กรอบวงเงิน 28,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

พร้อมทั้งอนุมัติให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ประกอบการ ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมว่า “การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด” และมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน จะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่าย 50% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 3

“คนละครึ่งเฟส 3” ได้เงินวันไหน

คนละครึ่งระยะที่ 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย “เงินเยียวยา” เป็น 2 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท
  • ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท

“คนละครึ่งเฟส 3” ต้องลงทะเบียนหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” แล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใด ๆ เลย

ขณะที่กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” มาก่อน จะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

ทั้งนี้ กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ “ธนาคารกรุงไทย” ตามขั้นตอน

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน “คนละครึ่งระยะที่ 3” มีดังนี้

  • เป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ โครงการอื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามต้องการ หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของ ธนาคารกรุงไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม