Business

ผู้ว่าฯภูเก็ต เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้


ภูเก็ต เร่งเตรียมความพร้อม เปิดเมืองภูเก็ต รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 ก.ค.นี้  เร่งฉีดวัคซีนคนในจังหวัดให้ได้ 70% พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นอีก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) ประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ว่าฯ ททท. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติดังกล่าว หลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบในหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ภูเก็ต74

นายณรงค์  กล่าวหลังการประชุมว่า หลังจากที่ ศบศ.มีมติรับในหลักการ Phuket Sandbox ทำให้มีความชัดเจนในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทางจังหวัดจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ ประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ ททท. นอกจากการนำเสนอผลการประชุม ศบศ.แล้ว ทางภูเก็ต ได้มีการนำเสนอความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดเมืองในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และในบางเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในส่วนกลาง

ผู้ว่าฯภูเก็ต

ประเด็นที่มีการหารือกัน อาทิ การเข้า-ออกด่านต่างๆ เนื่องจากขณะนี้ด่านที่ได้มาตรฐานมากที่สุด คือ ทางอากาศ หรือสนามบิน ดังนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานด่านเข้าออกทางบกและทางน้ำ เพื่อควบคุมกำกับผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกให้ทั่วถึง, การจัดทำระบบติดตามตัว, การควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่เลขตัวเดียว และมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นอีก, เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรตามเป้าหมายที่กำหนด คือ 70%  เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นต้น เพราะเราไม่อยากให้มีการระบาดระลอกใหม่ และเป็นโรคที่นำเข้ามาภายนอก  ทุกฝ่ายมีความกังวล แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยกันเองก็ตาม

ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อพูดคุยในรายละเอียดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และให้มีความพร้อมสูงสุดในมาตรการต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวในมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต7

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight