ดูหนังออนไลน์
Branding

ปตท. คว้า ‘ 2 รางวัล’ ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมระดับเอเชีย

ปตท. คว้า 2 รางวัลด้านธรรมาภิบาลดีเยี่ยมระดับเอเชียจากงาน 16th Asian ESG Award 2021 ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น  บริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

เมื่อเร็วๆนี้ นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลดีเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย ประกาศมอบ 2 รางวัลให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากงาน 16th Asian ESG Award 2021 ประกอบด้วย “รางวัล Asian Corporate Director Award” ซึ่งมอบให้กับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรสู่เป้าหมาย และ “รางวัล Asian’s Icon on ESG” ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่เป็นแบบอย่างการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG : Environmental, Social and Governance) สะท้อนความสำเร็จของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับกิจการที่ดีระดับสากล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight