ดูหนังออนไลน์
Business

6 มิ.ย.นี้ ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ในกทม. ต้องได้วัคซีนเข็มแรกทุกคน!

กรมการขนส่งทางบก ตั้งเป้าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ลงทะเบียนไว้ ต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เปิดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถยนต์รับจ้างสามล้อ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ขบ. ได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้ ให้ครบทุกคน ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้า ในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม

สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ต้องการลงทะเบียนรับวัคซีน โควิด-19 เพิ่มเติม ขบ. จะเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงรับวัคซีนได้ทุกช่องทาง อาทิ ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการขนส่ง หัวหน้าวิน สหกรณ์ นิติบุคคล หรือสมาคมที่สังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ขบ. www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร ขบ.

จากนั้น ขบ. จะรวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนแจ้งความจำนงรับวัคซีน จากทุกช่องทาง ให้กระทรวงคมนาคม เพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ โดยจะได้รับข้อความ SMS ภายใน 2 – 3 วันหลังจากลงทะเบียน เพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ดังนั้น ในการลงทะเบียน จึงขอให้ระบุข้อมูลตามความเป็นจริง และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ก่อนส่งข้อมูล อาทิ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นต้น

ส่วนข้อปฏิบัติในวันเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แสดงข้อความ SMS และแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม