ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดโพล 5 สินค้าขายดี ช่วงโควิด ระลอกสาม คนไทยตื่นลงทุน ‘หุ้น บิทคอยน์’

5 สินค้าขายดี ในภาวะรัดเข็มขัด คุมเข้มการใช้จ่าย ช่วงโควิด ระลอกสาม ฮาคูโฮโด เผยพฤติกรรมใช้จ่ายคนไทย สนใจลงทุน หุ้น บิทคอยน์ หารายได้เข้ากระเป๋าเพิ่ม

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด เผยผลสำรวจ การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า 5 สินค้าขายดี ช่วงโควิด ระลอกสาม ได้แก่ อาหาร 28% ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน 16% โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน 8% เครื่องใช้ภายในบ้าน 6% และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 5%

5 สินค้าขายดี

ปัจจุบัน ผู้บริโภคในสังคมไทย มีแนวโน้มกังวลกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่สาม ส่งผลให้การใช้จ่ายโดยรวมลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ที่สามารถนำไปต่อยอด เพื่อหารายได้เข้ากระเป๋าเพิ่มเติม และยังมีความต้องการช็อปปิ้งเพื่อเป็นกิจกรรมคลายเครียด ทางด้านความสุข มีแนวโน้มที่ลดลง ด้วยความกังวลในสถานการณ์ของโรคระบาด แต่ก็ยังมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการลดรายจ่าย และหารายได้ในอนาคต

นางสาวชุติมา วิริยะมหากุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ผลสำรวจครั้งล่าสุดนี้ ทางสถาบันวิจัยฯ ได้ทำการสำรวจทางออนไลน์ “การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นที่แนวโน้มการบริโภคของคนไทยในอนาคต ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยเพศชายและเพศหญิงจำนวน 1,200 คน อายุระหว่าง 20-59 ปี จาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ พบข้อบ่งชี้ เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยที่สำคัญ 2 ข้อ ได้แก่

5 สินค้าขายดี

1. สถานการณ์ทำให้ต้องรัดกุม แต่ชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไป

การกลับมาของโควิด-19 ระลอกสาม ทำให้คนไทยลดการใช้จ่าย รัดกุมมากขึ้น เมื่อเทียบกับผลการสำรวจในช่วงเดือนเมษายน 2564 ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มการใช้จ่ายโดยรวมลดลง แต่ความต้องการพื้นฐานในอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็นก็เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้จ่ายค่าน้ำมัน เพื่อออกไปทำงานหารายได้ และมีบางส่วนที่ลดการทานอาหารนอกบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และเน้นประหยัดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ พบว่า แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายลดลง 2 คะแนน มาอยู่ที่ 54 คะแนน จาก 56 คะแนนเต็ม 100 ในผลสำรวจครั้งก่อน ในขณะที่คะแนนความสุขในปัจจุบันยังคงที่อยู่ที่ 65 คะแนน เท่ากับผลสำรวจครั้งก่อน แต่แนวโน้มความสุขใน 3 เดือนข้างหน้านั้นคาดว่าลดลง เหตุจากความกังวลว่าสถานการณ์อาจยังไม่ดีขึ้น

2. ชะลอของชิ้นใหญ่ แต่ยอมจ่ายเพื่อประโยชน์ รวมถึงความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ

สินค้าที่มีมูลค่าสูง อย่างเครื่องใช้ภายในบ้าน และโทรศัพท์มือถือ ถึงแม้มีแนวโน้มการใช้จ่ายลดลง แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการเพื่อนำไปช่วยในการประกอบอาชีพ เช่น ไว้ถ่ายรูปขายของ นอกจากนั้น การได้ช้อปปิ้งเทศกาลลดราคากลางปี ทำให้ได้ซื้อของราคาถูก และเป็นการผ่อนคลายด้วย รวมถึงการซื้อสินค้าเสริมความงาม ที่มีแนวโน้มใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อพยุงความรู้สึกให้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้

5 สินค้าขายดี

นางสาวนัฐกาญจน์ วัฒนมงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด และ นายณกร โชติสังกาศ รองผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสามทำให้กลับมาระวังตัวมากขึ้น มุ่งใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้น

เมื่อจำแนกตามภาค พบแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนภาคที่มีความต้องการในการใช้จ่ายลดลง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ลดลงต่ำที่สุดถึง 8 คะแนน มาอยู่ที่ 51 คะแนน จากเดิมที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงสุดในผลสำรวจครั้งก่อนที่ 59 คะแนน

ขณะที่การแบ่งตามช่วงอายุ พบว่า แนวโน้มการชะลอการใช้จ่ายอยู่ที่กลุ่มอายุ 30-39 ปี เป็นกลุ่มที่มีภาระด้านครอบครัว และยังไม่มีความมั่นคงด้านการเงินเท่ากลุ่ม 40 ปี ขึ้นไป ดังนั้น กลุ่มนี้จึงส่งสัญญาณลบมากกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้า การท่องเที่ยวในประเทศ และทานข้าวนอกบ้าน

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจเพิ่มสูงขึ้นคือ โควิดระลอกสาม สูงถึง 83% เพิ่มขึ้น 59% จากผลสำรวจครั้งก่อน ตามด้วยข่าวด้านการเมืองในประเทศ 4% ที่มีนัยยะเกี่ยวข้องกัน แต่อีกด้านหนึ่งคือ ผลสำรวจพบประเด็น การมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการอยู่รอดในอนาคต อาทิ ‘วัคซีน’ หรือการมองหาทางเลือกใหม่ในการหารายได้ อย่าง การลงทุนในหุ้น หรือบิทคอยน์ (Bitcoin)

อ่านข่าวเพิ่มเติม