ดูหนังออนไลน์
Business

วันนี้ ‘เราชนะ’ โอนเงินเยียวยางวดสุดท้ายเข้าเป๋าตัง เช็ครายละเอียดที่นี่!

ได้เงินยัง? วันนี้ “เราชนะ” จ่ายเยียวยางวดใหม่อีก 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท สำหรับกลุ่มที่โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ส่วนพรุ่งนี้จะโอนเงินอีก 1,000 บาทเข้ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” เพื่อเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน คนละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุนของแต่ละกลุ่ม ทำให้กรอบวงเงินรวมของโครงการ เพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินไม่เกิน 280,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 67,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

เราชนะ

ไทม์ไลน์การโอนเงิน “เราชนะ” และ “ม33 เรารักกัน” มีกำหนดดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลัง ได้ตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการ จึงได้ทำการระงับสิทธิ์ชั่วคราว การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจำนวน 7 รายเพิ่มเติม จากที่ได้มีการระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้ว 2,905 ราย เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายมีความผิดปกติ หรือเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะ เช่น การรับแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด เป็นต้น

กระทรวงการคลัง จึงขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแส ของผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว และขอเรียนว่า กระทรวงการคลัง จะเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบประชาชน และผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ หรือมาตรการอื่นของรัฐในอนาคต และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 7 ราย ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการเราชนะ) ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม