ดูหนังออนไลน์
Business

ยื่นกู้ด่วน! สินเชื่อฟื้นฟู เฟสแรก 1 แสนล้าน 3 สัปดาห์ อนุมัติแล้ว 15,000 ล้าน

สินเชื่อฟื้นฟู เฟสแรก 1 แสนล้านบาท 6 เดือน แค่ 3 สัปดาห์ ธนาคารอนุมัติปล่อยกู้แล้ว 15,000 ล้านบาท ต่อลมหายใจเอสเอ็มอีแล้วกว่า 5,000 ราย

หลังจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ออกมาตรการทางการเงิน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโควิด-19 หรือ สินเชื่อฟื้นฟู มีผลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งธนาคารสมาชิกแต่ละแห่ง ได้ขานรับนโยบาย และดำเนินการจัดทำแพ็กเกจการช่วยเหลือ การออกแบบ Product Program เพื่อให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

สินเชื่อฟื้นฟู

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้ตระหนักถึงปัญหา และความเร่งด่วน ที่จะต้องช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายกลาง และรายเล็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังมีศักยภาพ ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ

ล่าสุด สมาคมธนาคารไทย ได้เข้าหารือร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขอให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวบรวมรายชื่อข้อมูลของผู้ประกอบการ ที่สนใจขอสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อเสริมสภาพคล่อง และหาแนวทางข้อสรุป ในการช่วยเหลือแต่ละราย ซึ่งสมาคมธนาคารไทย จะได้ส่งต่อให้กับ ธนาคารสมาชิก ต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการไม่นานนัก พบว่า ในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูไปแล้ว 15,000 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 5,000 กว่าราย ซึ่งจำนวนนี้ เป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายเล็ก ที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมกับธนาคาร รวมทั้งรายเล็ก กลาง และใหญ่ ครอบคลุมทุกธุรกิจทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ธนาคารต่าง ๆ กำลังเร่งพิจารณาคำขออนุมัติสินเชื่อ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท. ได้ คาดว่าภายใน 2 อาทิตย์นี้ จะเห็นยอดตัวเลขสินเชื่อฟื้นฟู เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามเป้า 1 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรก

สำหรับ สิ่งสำคัญเร่งด่วนในตอนนี้ คือ การทำให้ผู้ประกอบการ ที่เข้าเงื่อนไข และมีศักยภาพ เข้าถึงมาตรการสนับสนุนทางการเงิน ตอบโจทย์ตามความต้องการสภาพคล่องได้อย่างทั่วถึง ตรงจุด และทันเวลากับสถานการณ์

ผยง ศรีวณิช

การดำเนินงานทั้งหมด เป็นภารกิจเชิงรุก ที่ลดความบอบช้ำทางเศรษฐกิจ ช่วยเสริมสภาพคล่อง ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับลูกค้าธุรกิจ ร่วมกับความช่วยเหลืออื่น ๆ ของแต่ละธนาคาร ที่ออกแบบมาเพื่อบรรเทาปัญหาให้ภาคธุรกิจ สามารถประคับประคองกิจการต่อไปได้ และเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการพลิกฟื้นกิจการ เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิดเริ่มคลี่คลาย เพื่อให้เศรษฐกิจไทย เข้าสู่ระยะฟื้นตัวต่อไป

นอกจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูแล้ว ยังมีอีกมาตรการ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจให้ความสนใจอย่างมาก คือ โครงการพักทรัพย์พักหนี้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปรกอบธุรกิจ สามารถหยุดการดำเนินกิจการชั่วคราว เพื่อรอเศรษฐกิจฟื้นตัว โดยไม่สูญเสียกิจการไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือนี้เป็นเรื่องใหม่ มีรายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะธนาคาร มีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจ และความเห็นชอบของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ อีกทั้งยังมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมในการโอนทรัพย์ เพื่อพักชำระหนี้ ซึ่งต้องอาศัยระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ

ดังนั้น ในขณะนี้ ธนาคารแต่ละแห่ง กำลังดำเนินการในเรื่องของ ความชัดเจนแนวทางปฏิบัติ เช่น เรื่อง ภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน เพื่อให้ถูกต้อง คาดว่าอีกไม่นาน จะเห็นผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มโรงแรม หรือกลุ่มธุรกิจการผลิต ที่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง มาเป็นหลักประกัน ที่ยื่นขอเข้าโครงการนี้ทันท่วงที

นอกจากนี้ จากการเรียนรู้ปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือรอบแรก ดังนั้น สมาคมธนาคารไทย เตรียมการและมีกลไก เพื่อเข้ามาช่วยการขับเคลื่อนมาตรการ ตั้งแต่การสื่อสารในทุกช่องทาง การให้ความรู้ และทำความเข้าใจ กับพนักงานธนาคาร เพื่อตอบโจทย์กับผู้ที่สงสัย รวมถึงการเข้าไปพูดคุยกับลูกหนี้ปัจจุบัน และลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาขอรับความช่วยเหลือด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม