Economics

‘ธนาคารออมสิน’ แจ้งมาตรการเยียวยาผลกระทบหลัง Mymo ล่ม!

“ธนาคารออมสิน” แจ้งมาตรการบรรเทาผลกระทบจากกรณีแอป “MyMo” ขัดข้อง พร้อมขออภัยลูกค้าที่ไม่ได้รับความสะดวก ยืนยันจะเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินขัดข้องต่อเนื่อง จนประชาชนไม่สามารถใช้บริการได้นั้น

ล่าสุด นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่ระบบแอพพลิเคชัน MyMo ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้ ธนาคารจึงออกมาตรการบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่แอป MyMo ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อน ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในภายหลัง

2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณี ทุกประเภทบัตร

3. ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท

4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

5. ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี ยกเว้นการvอใบแจ้งความและให้ออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้

6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี/ปีแรก ของบัตรเดบิตออมสินอินสแตนท์

ธนาคารออมสิน ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการแอป MyMoในครั้งนี้ โดยธนาคาร ได้เร่งรัดบริษัทผู้ให้บริการระบบ MyMo และได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่าง เร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

188965516 4139891286074803 174449178595210675 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม