Business

กรมอนามัย ลงพื้นที่แม็คโคร เข้มเดลิเวอรี พนักงานขนส่งทุกคน บันทึกไทม์ไลน์ทุกวัน


กรมอนามัย ลงพื้นที่แม็คโคร เยี่ยมชมมาตรการ เข้มเดลิเวอรี แม็คโครงัดมาตรการเสริม พนักงานขนส่งทุกคน บันทึกไทม์ไลน์ผ่าน QR Code สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย ลงพื้นที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี พร้อมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPEในโครงการแม็คโครร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อดูแลผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

กรมอนามัย ลงพื้นที่แม็คโคร

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การใช้บริการส่งอาหาร หรือการจัดส่งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แบบเดลิเวอรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงโรคโควิด-19 กรมอนามัยจึงได้ยกระดับการขนส่งแบบเดลิเวอรี 4 ข้อหลัก คือ

1. เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

2. มีการคัดกรอง พนักงานรับส่งอาหาร และขนส่ง อย่างจริงจังทุกวัน

3. มีระบบการติดตามอาการป่วย และพฤติกรรมเสี่ยง ของพนักงาน โดยอาจเลือกใช้การประเมิน ผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”

4. มีการจัดทำไทม์ไลน์ของพนักงาน ในการจัดส่งอาหาร และขนส่งแต่ละวัน

ภาพประกอบข่าว1 1

จากมาตรการดังกล่าว การบริการ Delivery Makro click hub ของห้างแม็คโคร มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยง ของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยมีการคัดกรองพนักงานจัดส่งสินค้า เป็นประจำทุกวัน ด้วยระบบ Thai Stop COVID Plus และไทยเซฟไทย รวมทั้งมีระบบการติดตามอาการป่วย และพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการจัดทำไทม์ไลน์ ของพนักงานจัดส่งสินค้า ในแต่ละวัน เพื่อควบคุม และจำกัดวงการระบาดได้ในระยะสั้น และทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม จากการประเมิน Thai Stop COVID Plus ของกลุ่มผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี ที่เข้ามาประเมินตนเอง พบว่า ยังไม่ครอบคลุม 100% โดยประมาณ 5% ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสิ่งที่ปฏิบัติได้น้อยที่สุดตามมาตรการ 3 ลำดับเเรกคือ 1. การได้รับการติดตาม และตรวจสอบข้อมูลจากทางบริษัท หากผู้ส่งอาหารเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 2. การตรวจคัดกรองอุณหภูมิและสังเกตอาการของตนเอง และ 3. การหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงพบผู้ป่วย และมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19

ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้ขนส่งสินค้า ที่ให้บริการแบบเดลิเวอรี จึงต้องควบคุมกำกับให้เข้มข้น ตามมาตรการยกระดับของกรมอนามัยทั้ง 4 ข้อ พร้อมทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค และให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขนส่งอาหาร

ภาพประกอบข่าว4

ด้านนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการรณรงค์ให้ประชาชน หยุดเชื้อ อยู่บ้าน ทำให้การสั่งซื้อสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในทุกช่องทาง เติบโตขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในสุขอนามัย และความปลอดภัยให้ลูกค้า แม็คโครได้เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างสูงสุด ตามแนวทาง 4 ข้อปฏิบัติล่าสุด ที่กรมอนามัยออกมาเน้นย้ำผู้ให้บริการเดลิเวอรี ยกระดับความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการบันทึกไทม์ไลน์ ของพนักงานจัดส่งทุกคน

ที่ผ่านมา แม็คโครมีการเติบโตของจำนวนการสั่งซื้อ ผ่านบริการออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน กรุงเทพฯ นนทบุรี และเชียงใหม่ ถือเป็นสามอันดับแรกที่มีการสั่งสินค้าผ่านบริการดิลิเวอรีสูงสุด ขณะที่สินค้าขายดี ประกอบด้วย เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารสด และเครื่องปรุงต่าง ๆ

นางศิริพรยังกล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ แม็คโครยังจัดโปรโมชั่น เพื่อมอบส่วนลด สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ใช้บริการผ่านสาขา และช่องทางออนไลน์ ของแม็คโคร รับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ของพี่น้องประชาชน ที่ให้ความร่วมมือภาครัฐ ในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม