ดูหนังออนไลน์
Business

ชาวนารอรับเงิน! ส่วนต่างข้าว งวดที่ 28 หอมมะลินอกพื้นที่ จ่ายสูงสุด ตันละ 2,440.40 บาท

ส่วนต่างข้าว งวดที่ 28 พาณิชย์ เคาะจ่ายเงินชดเชย 4 ชนิด รอบเก็บเกี่ยว 10-16 พฤษภาคม 2564 ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ รับเงินสูงสุด ตันละ 2,440.40 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 หรือ ส่วนต่างข้าว งวดที่ 28 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564

ส่วนต่างข้าว งวดที่ 28

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีมติจ่ายเงินส่วนต่าง สำหรับข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

สำหรับผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ มีดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,559.60 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,440.40 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,280.57 บาท มีส่วนต่างตันละ 719.43 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,663.72 บาท มีส่วนต่างตันละ 336.28 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,630.74 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,369.26 บาท

ขณะที่เกษตรกร จะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับงวดที่ 28 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 39,046.40 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 21,582.90 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 8,407 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว 21,908.16 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ส่วนราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ งวดที่ 27 ดังนี้

 • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,614.26 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,385.74 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,327.12 บาท มีส่วนต่างตันละ 672.88 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,731.16 บาท มีส่วนต่างตันละ 268.84 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,680.46 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,319.54 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม