ดูหนังออนไลน์
Business

เริ่มวันนี้! กทม.เปิดให้นั่งกินอาหารในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

เริ่มวันนี้! กทม.ออกประกาศ นั่งกินอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ ไม่เกิน 23.00 น.  

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุว่า ผ่อนคลายมาตรการกิจการร้านจำหน่ายอาหาร จากที่ ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ในพื้นที่ กทม. คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงได้ประชุมพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมี มติให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Takeaway) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

และยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พ.ค. 64 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight