Business

สมาคมศูนย์การค้าไทย ชง ‘บิ๊กตู่’ งัดแผนแม่บท คุมเข้มร้านอาหาร ‘ระดับสูงสุด’

สมาคมศูนย์การค้าไทย ชง บิ๊กตู่ ใช้แผนแม่บท “มาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับสูงสุด” มุ่งช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ผ่านวิกฤติโควิด-19 ให้กลับมาเปิดบริการ

นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย ส่งจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย สมาคมศูนย์การค้าไทย นำเสนอแนวทาง การยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด ด้านสุขอนามัยในร้านอาหาร เพื่อเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ การสร้างแนวป้องกัน การแพร่กระจายของโรคโควิด-19

สมาคมศูนย์การค้าไทย

นอกจากนี้ ยังและหวังช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารใน 6 จังหวัด หลังมีนโยบายของภาครัฐออกคำสั่งห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน ให้กลับมาเปิดบริการได้ โดยที่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น ของทางสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ร้านอาหารจะพร้อมให้บริการแบบมั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล ที่ทำมาโดยตลอด โดยจะคำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัย ของประชาชนเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ผลกระทบและความสูญเสียทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้เสนอการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดด้านสุขอนามัยในร้านอาหารเพิ่มขึ้นกว่ามาตรการปกติ เพื่อเป็นแนวทางให้ร้านอาหารทุกร้านทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าสามารถปฏิบัติร่วมกันได้

นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย
นพพร วิฑูรชาติ

สำหรับแผนแม่บทเชิงรุก “มาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับสูงสุด” ประกอบไปด้วย 5 แนวทาง คือ

1. นั่งทานอาหารมีระยะห่าง และฉากกั้น (Social Distancing) นั่งได้ไม่เกิน 4 คนต่อโต๊ะ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโต๊ะ ไม่ให้ใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตร และมีฉากกั้น โดยหม้อต้ม หรือปิ้งย่าง และอุปกรณ์การทาน ต้องใช้ 1 ชุด ต่อ 1 คน

2. สะอาดคุมเข้มทุกจุดในเชิงรุก ระดับร้านอาหารในโรงพยาบาล (Deep Cleaning) เช็ด และฆ่าเชื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูงทันที ทั้งก่อนลูกค้านั่ง และหลังลูกค้าใช้บริการ พนักงานต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เข้มข้น อย่างน้อย 70% ทั้งก่อนเตรียมอาหาร และก่อน-หลังให้บริการลูกค้า พนักงานต้องสวมถุงมือ ขณะให้บริการ และเปลี่ยนถุงมือทุก ๆ 1 ชั่วโมง เป็นต้น

3. คัดกรองเข้มงวดสูงสุด (Extra Screening) ทั้งลูกค้า และพนักงานทุกคนที่เดินเข้า – ออก ร้านต้องล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และพนักงานจะต้องป้องกัน 2 ชั้น โดยใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือใส่หน้ากากอนามัย 1 ชั้น และสวม Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ

4. ตรวจสอบพนักงานเคร่งครัด ระบุที่มาที่ไปได้ (Safety Tracking) โดยพนักงานร้านค้าทั้งหมด ต้องระบุ ไทม์ไลน์ ในการเดินทาง และตอบแบบสอบถาม ก่อนเข้างานทุกวัน และจัดเก็บประวัติที่พักอาศัย ของพนักงานทุกคน ในศูนย์การค้า ส่วนลูกค้าให้ลงทะเบียน เพื่อสะดวกต่อการแจ้งข้อมูลลูกค้า หากมีกรณีติดเชี้อเกิดขึ้น

5. ส่งเสริมสังคมไร้สัมผัส (Touchless Experience) ด้วย Touchless เมนู และ e-Payment และหากมีการทอนเป็นเงินสด ต้องป้องกันการสัมผัส

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และศูนย์การค้าต่าง ๆ จะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ในการปฏิบัติ ตามแผนยกระดับมาตรการนี้ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การทบทวนมาตรการ เพื่ออนุญาตให้ร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัด (กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) สามารถกลับมาให้บริการ แบบนั่งรับประทานในร้านได้ อย่างปลอดภัยอีกครั้ง โดยเร็วที่สุดอ+

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo