ดูหนังออนไลน์
Business

‘ดีแทค-อาซีฟา’ ร่วมมือจัดโซลูชัน สร้างเสถียรภาพไฟฟ้า หนุนบริการ ‘ทีเอ็มบีธนชาต’

จากโจทย์ความจำเป็นของธนาคาร ที่ต้องการระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียรภาพ พลังงานไฟฟ้าของธนาคาร มีความสำคัญในระดับ Mission Critical ที่ต้องให้บริการในภาวะวิกฤติตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

ในสภาวะแวดล้อมการทำงานแบบ Nonstop ต้องเห็นภาพรวมระบบการมอนิเตอร์การใช้พลังงานไฟฟ้าในทุกส่วนของอาคาร และระบบการเก็บฐานข้อมูล ที่ส่งต่อข้อมูลด้วยความสำคัญในระดับวินาที เพื่อส่งมอบบริการด้านธุรกรรมการเงินได้อย่างราบรื่นไม่หยุดชะงัก

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด มหาชน หรือ “ทีเอ็มบีธนชาต” จึงมองหาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเลือกพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี จาก “ดีแทค” และ “อาซีฟา” ผู้ผลิต และจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า สำหรับองค์กรธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ติดตั้ง คอมมิสชั่นนิ่ง และส่งมอบโซลูชันการบริหารจัดการ พลังงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Monitoring and Service Care for Electrical Switchboard (MDB Care) ผ่านตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือ MDB (Main Distribution Board)

สร้างเสถียรภาพในการให้บริการ จากระบบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบหลังบ้าน ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทีเอ็มบีธนชาต สามารถนำเสนอบริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการ และความมุ่งหวังของลูกค้า ที่ต้องการความมั่นใจในการทำธุรกรรมกับธนาคารได้อย่างราบรื่นในยุคดิจิทัล

ศิริพร เลิศอภิรังษี
ศิริพร เลิศอภิรังษี

นางสาวศิริพร เลิศอภิรังษี เจ้าหน้าที่บริหาร ทรัพยากรอาคาร และบริการส่วนกลาง ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ทีเอ็มบีธนชาต ตระหนัก และให้ความสำคัญ ด้านระบบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทำให้ระบบปฏิบัติการหลัก Digital Core Banking ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

“เราจึงแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยทีเอ็มบีธนชาตได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบ Smart Monitoring สำหรับดูแลพลังงาน และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ช่วยให้ธนาคารติดตามข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือ พร้อมทั้งแจ้งเตือนเหตุการณ์สภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรภาพ นอกจากจะทำให้การทำงานหลังบ้านเกิดปัญหาแล้ว ยังจะส่งผลกระทบถึงข้อมูล และการทำธุรกรรมของลูกค้าด้วย”

ประโยชน์ที่ “ทีเอ็มบีธนชาต” ได้รับจากโซลูชัน 

ธนาคารสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ สะดวก และง่ายดายผ่านมือถือ จากแอปพลิเคชัน MDB Care (ทั้งระบบ IOS และ Android) ซึ่งถูกออกแบบมาให้ตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถระบุได้ว่า พื้นที่ส่วนไหนใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไร ช่วยให้ธนาคารควบคุมการใช้ไฟฟ้า

อีกทั้งโซลูชั่นนี้ ยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ตรวจจับอุณหภูมิ ความร้อน ความชื้น และตรวจจับความเคลื่อนไหว จากการแจ้งเตือนเหตุ ที่เกิดขึ้นจากตู้สวิตช์บอร์ด MDB ที่ใช้เป็นตัวส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของธนาคาร

หากอุปกรณ์บางชิ้นส่วน เริ่มเกิดการทำงานผิดปกติ เสื่อมสภาพ ระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานอย่างท่วงที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบจัดเก็บข้อมูล และทรัพย์สินต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งยังลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของ Human Error ในการบันทึกข้อมูลพลังงาน ลดต้นทุนการใช้บุคลากร และเพิ่มความปลอดภัยให้กับธนาคารไปอีกขั้น

วิชัย สุนทรวุฒิกุล

“ดีแทค” ช่วยลูกค้าองค์กร ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางด้านนายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทค บิสิเนส มีภารกิจหลัก ช่วยให้องค์กรธุรกิจในไทย นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจ เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างราบรื่น

บริษัทจึงผสานความร่วมมือ โดยนำความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี IoT มาเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบติดตามอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ด้วยโซลูชั่น การบริหารจัดการพลังงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ MDB Care

โซลูชันนี้ มีระบบประมวลผล ซึ่งใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งโดยดีแทค ในการเก็บข้อมูล ทำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสถิติต่างๆ โดยระบบแสดงผลดูได้ง่าย ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

อีกทั้ง ดีแทค ยังตระหนักถึงภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงมีความมุ่งมั่นในภาระกิจที่สำคัญนี้ ในการเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้ดำเนินการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทุกองค์กรในไทย เติบโตไปพร้อมกับการช่วยดูแลโลก ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทุกบริษัทในโลกนี้ ต้องดำเนินธุรกิจที่ร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความยั่งยืน

การเป็นองค์กรที่การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีรับผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate Governance) ยังช่วยขยายฐานลูกค้าจากการผลิตสินค้า หรือให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้า ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจอีกด้วย

วิชัย สุนทรวุฒิกุล

ขณะที่ นายวิชัย สุนทรวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสำนักบริหาร บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โปรแกรม MDB Care สามารถแสดงปริมาณการใช้พลังงานตามช่วงเวลาเรียลไทม์ ติดตามแจ้งเตือนความผิดปกติภายในตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า(MDB) และ ดูแลสวิตช์บอร์ดสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า

โซลูชั่นนี้จะเป็นส่วนสำคัญ ในการลดการเกิดการขัดข้องของระบบ ช่วยให้ทีเอ็มบีธนชาต จัดสร้างระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อส่งมอบบริการให้ลูกค้าของธนาคารได้อย่างสะดวกราบรื่น และ ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม