ดูหนังออนไลน์
Business

สปสช. กู้เงินรอบ 3 ตุนงบ 9,800 ล้าน ตรวจ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ช่วง เม.ย.-ก.ย.

บอร์ด ไฟเขียว สปสช. กู้เงินรอบ 3 รวม 9,800 ล้านบาท รับมือวิกฤติโควิด-19 เดือนเมษายน – กันยายน ตรวจคัดกรอง 3.8 ล้านครั้ง ดูแลผู้ป่วย 5.2 หมื่นคน

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ไฟเขียว สปสช. กู้เงินรอบ 3 จาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ จำนวนวงเงิน 9,847 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบริการกรณีโควิด-19 ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2564 ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติพิจารณาอนุมัติต่อไป

สปสช. กู้เงินรอบ 3

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ สปสช. ได้ขอรับงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 รวม 2 ครั้งก่อนหน้านี้ คือรอบที่ 1 เป็นเงินจำนวน 2,633 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่ายใช้เกินจำนวนไป 600 ล้านบาท และรอบที่ 2 ได้มีการขอเป็นเงินจำนวน 3,652 ล้านบาท

แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาด ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก ทำให้งบประมาณที่เตรียมไว้จากเดิม ที่คาดว่าจะใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม อาจไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็น ต้องขอมติ เพื่ออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้

“เดิมเรามีการเบิกจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 600 ล้านบาท แต่ปัจจุบันคาดว่าจะต้องใช้เฉลี่ยสูงถึงเดือนละ 1,500-2,000 ล้านบาท ดังนั้นเชื่อว่าอีกไม่เกิน 1 เดือน งบประมาณเดิมที่มีจะหมด โดยงบประมาณที่ขอไป เป็นการปรับคาดการณ์ใหม่ เพื่อใช้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน ที่พบการระบาดของโควิด-19 สูงขึ้นมาก

นอกจากนี้ จากการปรับคาดการณ์ใหม่นี้ เชื่อว่าด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น ทำให้มีส่วนหนึ่ง ที่ต้องพิจารณาการให้บริการในบ้านพักอาศัย เพิ่มเข้าไปด้วย รวมถึงปัจจัยของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ ซึ่งจะต้องมีการปรับวันสังเกตเชื้อเพิ่มจากประมาณ 10 วัน เป็น 14 วัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ก็จะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกมากขึ้น

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

สำหรับการคาดการณ์ จะมีผู้ป่วยเฉลี่ย จำนวน 750 คนต่อวัน ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 ส่วนช่วง มิถุนายน – กันยายน จำนวน 200 คนต่อวัน และผู้ป่วยในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) จำนวน 15 คนต่อวัน รวมทั้งหมด 52,600 คน โดยยังคงคิดสัดส่วนระดับความรุนแรง ของผู้ป่วยบนฐานเดิม คือรุนแรงน้อย 93% รุนแรงปานกลาง 4% และรุนแรงมาก 3%

ในส่วนของการตรวจคัดกรอง RT-PCR ทุกสิทธิการรักษา จากเดิมอยู่ที่ราว 10,000 รายต่อวัน คาดว่าเพิ่มขึ้นเป็น 22,442 รายต่อวัน ทำให้ในรอบ 5-6 เดือนข้างหน้า คาดว่า จะมีการตรวจคัดกรองรวมทั้งสิ้น 3,820,000 ครั้ง โดยค่าใช้จ่ายของบริการทั้งหมดคิดบนฐานของต้นทุนในราคาเท่าเดิม เมื่อนำมาหักลบกับงบประมาณที่ได้รับจาก พ.ร.ก.กู้เงินรอบที่ผ่านมาแล้ว จึงสรุปออกมาเป็นตัวเลขงบประมาณขอใหม่จำนวน 9,847 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำงบประมาณ ไปใช้จ่ายได้ทันสถานการณ์ จึงมีข้อเสนอว่า เมื่อ ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้คณะอนุกรรมการด้านที่ผ่านมา อีกทั้งในช่วงรอยต่อของงบ ที่บางครั้งทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า จึงยังได้ขอมติ ใช้งบจากกองทุนบัตรทอง ที่ไม่มีภาระผูกพัน สำรองจ่ายไปก่อนได้

ในเดือนเมษายน 2564 สปสช. ได้โอนเงินค่ารักษา และตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ 148 แห่ง เป็นเงินกว่า 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่ารักษาโควิด-19 จำนวน 1,700 ล้านบาท และค่าตรวจคัดกรองโควิด-19 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,000 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม