Business

ไม่ทิ้งด่านหน้า! ประกันโควิด บุคลากรการแพทย์ 2.7 แสนราย วงเงิน 2.75 แสนล้าน


ประกันโควิด บุคลากรการแพทย์ คปภ. จับมือ 2 สมาคมฯ พัฒนาแบบกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อด่านหน้า รวม 2.7 แสนราย เงินเอาประกันกว่า 2.75 แสนล้าน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัย หรือ ประกันโควิด บุคลากรการแพทย์

ประกันโควิด บุคลากรการแพทย์

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ เหมือนกับที่เคยได้พูดไว้ว่า พวกเราต้องชนะไปด้วยกัน โดยเฉพาะการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้า

ดร.สุทธิพล เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) ได้หารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถึงแนวทางการจัดทำประกันภัยคุ้มครอง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้เสียสละ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเสี่ยง เพื่อปกป้องประชาชนไทย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกัน2

สำนักงาน คปภ. จึงได้บูรณาการร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย พัฒนาแบบกรมธรรม์ประกันภัยโดยเฉพาะ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ซึ่งคุ้มครองการเสียชีวิต ภาวะโคม่า เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลประโยชน์ กรณีตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผ่านการเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว

สำหรับ ประกันโควิด บุคลากรการแพทย์ ครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งหมดกว่า 38,000,000 บาท เพื่อคุ้มครองให้ความคุ้มครอง บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 270,000 ราย วงเงินความคุ้มครอง 275,410 ล้านบาท

ประกัน3

ทั้งนี้ แต่ละราย จะได้รับความคุ้มครองจาก 3 กรมธรรม์ ดังนี้

1. กรมธรรม์คุ้มครองการเสียชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท

2. กรมธรรม์คุ้มครองภาวะโคม่า อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท

3. กรมธรรม์คุ้มครองผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท

ประกัน1

ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัย จำนวน 22 บริษัท เข้าร่วมรับประกันภัย ประกอบด้วย

บริษัทประกันชีวิต 10 บริษัท 

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

บมจ.ทิพยประกันชีวิต

บมจ.ไทยประกันชีวิต

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ.เอไอเอ

บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

ประกัน

บริษัทประกันวินาศภัย 12 บริษัท

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 10.5 ล้านบาท ในครั้งนี้ด้วย

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว 70,000 ราย เบี้ยประกันภัย 7 ล้านบาท วงเงินความคุ้มครอง 3,500 ล้านบาท จากการแพร่ระบาดของโควิด ระลอกแรกในปี 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม