Business

‘บขส.’ เพิ่มมาตรการคุมโควิด ลดขายตั๋วรถทัวร์เหลือ 70% ของที่นั่ง

“บขส.” เพิ่มมาตรการคุมโควิด ลดขายตั๋วรถทัวร์เหลือ 70% ของที่นั่ง ด้านยอดผู้โยสารลดวูบ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  (โควิด-19) ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง​ ประกอบกับ​รัฐบาลได้ขอร่วมมือประชาชนงดการเดินทาง​ และให้ลดการให้บริการในช่วงเวลา​ 23.00 -​04.00 น.​ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

ทั้งนี้​ บขส.​ ได้ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนผู้โดยสาร​ มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา​ โดยข้อมูลการเดินทาง​ ณ​ วันที่​ 8​ พฤษภาคม​ 2564  พบว่า​ ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารลดลงเหลือเพียงวันละกว่า 15,000 คน

รถท้วร์ บขส. โควิด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและสอดคล้องกับประกาศของกรมการขนส่งทางบก​ บขส.​ ได้ปรับอัตราบรรทุกผู้โดยสารเหลือ​ 70% ของจำนวนที่นั่งปกติ​และให้เพิ่มความเข้มงวด​ในการตรวจวัดอุณภูมิผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่งและรถโดยสาร ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสารหากไม่จำเป็น ไม่จอดรับ-ส่ง นอกจุดจอดที่ได้รับอนุญาต และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีขนส่งฯ  รวมทั้งได้กำชับให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

อ่านข่าวเพิ่มเติม