ดูหนังออนไลน์
Business

ชาวนาฟังทางนี้ เคาะแล้ว ‘เงินส่วนต่างข้าว’ งวดที่ 26 จ่ายชดเชย 4 ชนิด

เงินส่วนต่างข้าวงวดที่ 26 พาณิชย์ เคาะจ่ายชดเชย 4 ชนิด ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ รับสูงสุด ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้น้อยสุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 หรือ เงินส่วนต่างข้าวงวดที่ 26

เงินส่วนต่างข้าวงวดที่ 26

ทั้งนี้ มีมติจ่าย เงินส่วนต่างข้าวงวดที่ 26 ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 จำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่, ข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

ผลการพิจารณา ราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,640.78 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,359.22 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,304.22 บาท มีส่วนต่างตันละ 695.78 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,748.92 บาท มีส่วนต่างตันละ 251.08 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,720.49 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,279.51 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกร จะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 26 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 37,747.52 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 20,873.40 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 6,277 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 20,472.16 บาท

ขณะที่ โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ขณะที่การชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 25 ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,665.53 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,334.47 บาท เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 37,351.52 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,316.55 บาท มีส่วนต่างตันละ 683.45 บาท เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 20,503.50 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,888.57 บาท มีส่วนต่างตันละ 111.43 บาท เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 2,785.75 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,854.80 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,145.20 บาท เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 18,323.20 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม