Business

‘กัญชา’ ใครปลูกได้บ้าง อย.ย้ำ ไม่เอื้อนายทุน ทุกคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

กระแสตื่นตัวกัญชา อย. เผยชัดใครปลูกกัญชาได้บ้าง ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ลั่นไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้นายทุน

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า การปลดล็อกกัญชา เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการวิจัยได้ รวมทั้งการนำส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติด ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีกระแสตอบรับอย่างดี และผู้ประกอบการให้ความสนใจในการปลูก แปรรูปในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงมีคำถามว่าประชาชนสามารถปลูกได้หรือไม่นั้น

shutterstock 1421879105

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า การปลูก สกัด และผลิต ทั้งหมดยังต้องขออนุญาตจาก อย. ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ระบุผู้มีคุณสมบัติขออนุญาต ดังนี้

  • หน่วยงานรัฐ
  • สถาบันอุดมศึกษา
  • เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน
  • สหกรณ์การเกษตร
  • ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
  • แพทย์แผนไทย
  • หมอพื้นบ้าน

สำหรับ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร จะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐตามเงื่อนไข การอนุญาตมิได้ผูกขาดให้กลุ่มทุนใดเป็นการเฉพาะ และไม่ได้สงวนเฉพาะสำหรับภาครัฐ แต่ทั้งภาคการเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือภาคการศึกษาสามารถปลูก ผลิต หรือสกัดกัญชาได้

นอกจากนี้ เงื่อนไขการปลูก ก็ไม่ได้กำหนดว่า ต้องปลูกแต่เฉพาะในโรงเรือนระบบปิดเท่านั้น ผู้ปลูกสามารถปลูกกลางแจ้งได้ แต่ต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อให้กัญชามีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และป้องกันการหลุดออกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“หากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ต้องการนำใบ หรือส่วนต่าง ๆ ที่ ไม่เป็นยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ หรือจำหน่ายก็สามารถทำได้ ด้วยการยื่นขอแก้ไขแผนการนำไปใช้ประโยชน์ที่ อย. โดยประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ แต่ต้องได้มาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย” รองเลขาฯ อย. กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม