ดูหนังออนไลน์
Business

ห้ามเด็ดขาด!’ศักดิ์สยาม’ สั่งวางมาตรการคุมเข้ม ห้ามผู้ติดเชื้อโควิดขึ้นเครื่องบิน!

“ศักดิ์สยาม” สั่งทุกหน่วยงานคมนาคมเข้มมาตรการเดินทาง หลังพบผู้โดยสาร 3 สายการบิน ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางโดยเครื่องบิน ทย. ขานรับสั่งยกระดับเฝ้าระวัง 

ตามที่ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ประกาศแจ้งผู้โดยสารภายหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้โดยสารของสายการบิน 3 สายการบิน รวม 7 เที่ยวบิน ได้มีการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวโดยเร็ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงแนวทางที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานได้มีการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระบบขนส่งสาธารณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกรมท่าอากาศยานได้กำชับท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ให้ยกระดับและเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น


ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของ COVID – 19 ดังนี้

1. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้ที่เข้ามาติดต่องาน และ ผู้โดยสาร ก่อนเข้าใช้บริการอาคารผู้โดยสาร โดยเครื่อง Handheld และเครื่องเทอร์โมสแกน โดยทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน

2. จัดจุดลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออก

3. จัดจุดบริการเจลล้างมือสำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไว้บริเวณจุดต่างๆภายในท่าอากาศยาน

4. ฉีดพ่นยากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าก่อนลำเลียงสายพานแจกจ่ายให้ผู้โดยสารขาเข้า

5. กำหนดจุดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ได้แก่ เคาน์เตอร์ขายตั๋วโดยสารเคาน์เตอร์เช็คอิน เก้าอี้พักคอยในอาคารผู้โดยสาร จุดตรวจตั๋วโดยสารก่อนเข้าห้องขาออก จุดตรวจค้น จุดตรวจบัตรโดยสารที่ประตูจุดวัดอุณหภูมิคัดกรอง จุดแสกน QR Code  บริเวณสายพานรับกระเป๋า รวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งตรัด

6. เพิ่มความถี่ ในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด  และฉีดยาพ่นภายในอาคาร หลังเที่ยวบินสุดท้ายทุกวัน

7. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้โดยสารทราบ

8. ปฏิบัติตามมาตรการของศบค.
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

โดยกรมท่าอากาศยานขอแจ้งให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางทราบว่า ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของท่าอากาศยานซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ทั้งในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และหากวัดอุณหภูมิผู้โดยสารได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สายการบินและท่าอากาศยานจะดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที  สำหรับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ก่อนหน้านี้ ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ประกาศแจ้งผู้โดยสาร 3 สายการบินแอร์เอเชีย เวียดเจ็ต และไทยสมายด์ รวม 7 เที่ยวบิน

สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3027 เดินทางวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 17.50 – 20.30 เส้นทาง ดอนเมือง – ภูเก็ต

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ401 เดินทางวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 11.05 – 13.10 เส้นทาง เชียงราย – ภูเก็ต

สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD4110 เดินทางวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12.06 – 13.21 เส้นทาง สุวรรณภูมิ- ภูเก็ต

สายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน W285 เดินทางวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 12.30 – 13.55 เส้นทาง สุวรรณภูมิ- ภูเก็ต

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ301 เดินทางวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.40 – 15.00 เส้นทาง ภูเก็ต – กรุงเทพฯ

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ316 เดินทางวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 18.30 – 19.50 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ308 เดินทางวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 18.30 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight