ดูหนังออนไลน์
Business

กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งทำงานที่บ้านเต็มพิกัด อย่างน้อย 90% ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ สกัดโควิด

กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด อนุญาตให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ทำงานที่บ้าน 90% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคมนี้ ลดความเสี่ยงโควิด

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินการ Work from Home หรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน อย่างน้อย 14 วัน เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคล อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกแห่ง ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลาง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 90% ของสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ตั้งส่วนกลาง

นอกจากนี้ ยังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน สามารถเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลักษณะงานขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงการติด และแพร่กระจายของโรคโควิด -19 เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1–31 พฤษภาคม 2564

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ พร้อมจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน ก่อนเข้าอาคาร โดยขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการดำเนินงาน จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล แอพพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์ มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้มีข้อติดขัดหรือเกิดปัญหากับการให้บริการประชาชนได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT