Business

โอนแล้ว! วันนี้ 1 พฤษภาคม ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับวงเงินรูดซื้อสูงสุด 300 บาท

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2564 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” รับเลยความช่วยเหลือ 3 รายการแรกของเดือนพฤษภาคม

ความช่วยเหลือดังกล่าว ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่ารูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

1 พฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันแรกพฤษภาคม 2564 “บัตรคนจน” รับเลย 3 เด้ง!

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกือบ 14 ล้านคนทั่วประเทศ จะได้รับความช่วยเหลือ 3 รายการ โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวทุกคน ดังนี้

1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

 • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล
 • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1

รอลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ มาทางนี้!

สำหรับประชาชนที่กำลังรอลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” รอบใหม่ในปี 2564

แม้ปัจจุบัน กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้ ยังไม่ได้ประกาศเงื่อนไขทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน แต่ทางกระทรวงฯ ก็ค่อย ๆ แง้มรายละเอียดออกมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้เบื้องต้นดังนี้

 • เปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้ของผู้ถือบัตรฯ จากเดิมพิจารณารายได้เป็นรายบุคคล ก็จะเปลี่ยนเป็นดูรายได้ของครอบครัวแทน เพราะบางกรณีครอบครัวมีรายได้สูง แต่ผู้ถือบัตรฯ ไม่มีชื่อในทรัพย์สินหรือไม่มีรายได้ในระบบ ทำให้ผ่านเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่า จะกำหนดรายได้ครอบครัวผู้ถือบัตรฯ ไว้ไม่เกินเท่าไหร่
 • เพิ่มเงื่อนไขผู้ลงทะเบียนต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ของครอบครัว เพื่อให้กระทรวงการคลังติดตามว่า รายได้ของผู้ถือบัตรฯ และครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หากครอบครัวไหนมีรายได้เกินเกณฑ์ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากระบบ รวมถึงติดตามว่า ผู้ถือบัตรฯ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน
 • ในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ถือฯ จะได้รับความช่วยเหลือพื้นฐานเหมือนเดิม ได้แก่ ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาทต่อเดือน, ค่าเดินทาง และส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 • ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันจำนวน 13.8 ล้านรายทั่วประเทศ จะต้องลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิด้วย เพื่อคัดกรองว่ายังเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่
 • หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรฯ ทุกปี
 • การเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ จะดำเนินการเมื่อสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย และมาตรการเยียวยาโควิด – 19 ต่าง ๆ เช่น โครงการเราชนะ สิ้นสุดลง

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดคร่าว ๆ ที่กระทรวงการคลังเปิดเผยออกมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จึงสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตลอดเวลา และยังมีความไม่แน่นอนสูง เพราะสถานการณ์โควิด – 19 ภายในประเทศยังไม่สงบลง

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนติดตามท่าทีที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม