ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คก่อนช้อป! สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประกาศเวลาปิด-เปิด ค้าปลีก 6 จังหวัดสีแดงเข้ม

เช็คเวลา ปิด-เปิดห้างค้าปลีก 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ขานรับมาตรการ ศบค.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 

นาย ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใน 6 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, นนทบุรี, เชียงใหม่, สมุทรปราการ และปทุมธานี นั้น

sale, shopping, consumerism and people concept – woman with food basket at grocery store or supermarket

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสมาชิกสมาคมทั้งสองแห่งและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐ ในมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สำหรับเวลาปิด-เปิดให้บริการห้างค้าปลีก ดังนี้

  • ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ จะเปิดให้บริการเวลา 11.00- 20.00 น.
  • ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ที่ตั้งในศูนย์การค้าจะให้บริการถึง 21.00 น.
  • ร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 05.00 – 22.00 น.

ทั้งนี้ มีผลครอบคลุมเฉพาะ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

ขณะที่ มาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของศบค. ประกอบด้วย

  • ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหะสถาน/อยู่ในที่สาธารณะ
  • ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน
  • ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ ของการนํากลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น.
  • ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ ในเวลา 04.00 น.

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม