ดูหนังออนไลน์
Business

สินเชื่อการเคหะฯ อ่านรายละเอียดที่นี่! มาตรการช่วยลูกค้าเช่าซื้อ ‘ลดดอก-ปรับโครงสร้างหนี้-ขยายเวลาผ่อน’

สินเชื่อการเคหะฯ อ่านด่วน มาตรการช่วยลูกค้าเช่าซื้อ บรรเทาผลกระทบโควิดระลอกใหม่ ทั้งลดดอกเบี้ย ขยายเวลาผ่อนชำระ ปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มระยะเวลาสัญญา 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายครอบครัว ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และประสบปัญหา รายรับไม่พอกับรายจ่าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้งมอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติ หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ให้กับลูกค้า สินเชื่อการเคหะฯ ทั้งลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบัน และลูกค้าใหม่

สินเชื่อการเคหะฯ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบัน มี 3 มาตรการ ได้แก่

  • ลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าเช่าซื้อ และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกค้าสัญญาเช่าซื้อ ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงเหลือร้อยละ 6.50 ทุกประเภทสัญญา (สัญญาเช่าซื้อ ประนอมหนี้ ที่ดินส่วนเกินฯ) กรณีสัญญาแนบที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6.50 ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม

2. ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าซื้อรวมที่ผ่อนมาแล้วเป็นไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี กรณีอายุเกิน 70 ปี ให้ใช้ระยะเวลาตามสัญญาเดิม ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระสั้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้

  • ปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าเช่าซื้อ ที่มีหนี้ค้างชำระทุกอัตราดอกเบี้ย มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระ ที่การเคหะแห่งชาติได้บอกเลิกสัญญาแล้ว หรือยังไม่บอกเลิกสัญญา

2. ปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงเหลือร้อยละ 6.50 ทุกประเภทสัญญา (สัญญาเช่าซื้อ ประนอมหนี้ ที่ดินส่วนเกินฯ) กรณีสัญญามีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6.50 ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม

3. ขยายระยะเวลาสัญญา รวมที่ผ่อนมาแล้ว เป็นไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี กรณีอายุเกิน 70 ปี ให้ใช้ระยะเวลาตามสัญญาเดิม ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระสั้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้

  • ให้ส่วนลดค่างวดเช่าซื้อ จำนวน 1,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ได้แก่

ให้ส่วนลดลูกค้าเช่าซื้อ ที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6.50 และเป็นลูกค้าเช่าซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และต้องชำระค่าเช่าซื้อให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับส่วนลดค่าเช่าซื้อจำนวน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ จะให้ส่วนลดโดยอัตโนมัติ ในเดือนกรกฎาคม 2564 กรณีค่างวดเช่าซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท ให้ส่วนลดเท่ากับ ค่างวดเดือนกรกฎาคม 2564

สำหรับวิธีการขอรับสิทธิ ตามมาตรการช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การเคหะแห่งชาติ จึงจัดให้มีการลงทะเบียนนัดหมาย วันทำสัญญาเช่าซื้อผ่าน เว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th

นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพฃิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ส่วนลูกค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อ คอลล์เซ็นเตอร์ 1615 หรือสำนักงานเคหะนครหลวง หรือสำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ทำการลงทะเบียนนัดหมายแทน

ขณะที่ระยะเวลาลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยการเคหะแห่งชาติจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งผลให้ลูกค้าทราบผล การลงทะเบียนนัดหมาย และจะเรียกมาทำสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ โดยจะนัดหมายทำสัญญา รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 10 ราย และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวน 10 ราย

มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่

การเคหะแห่งชาติ ได้กําหนดโปรโมชั่น 3 รูปแบบ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่

1. โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0 % ในปีที่ 1 สําหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ วางเงินจองเริ่มต้น 99 บาท เฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. โปรโมชั่น ลดราคา (Shock Price) เฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ให้ส่วนลดพิเศษประมาณร้อยละ 5 – 20 ของราคาขายเงินสดเดิม ราคาเริ่มต้น 250,000 – 520,000 บาท จองเพียง 99 บาท

3. โปรโมชั่นบ้านเช่าราคาพิเศษ สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร และเคหะชุมชน จำนวน 84 โครงการ โดยมีอัตราค่าเช่าในปีแรก ดังนี้

  • บ้านพร้อมที่ดินอัตราค่าเช่า 1,200 บาท/เดือน
  • ห้องชุดขนาด 30 – 40 ตารางเมตร ชั้น 1-2 อัตราค่าเช่า 1,200 บาท/เดือน ส่วน ชั้น 3 – 5 อัตราค่าเช่า 999 บาท/เดือน
  • ห้องชุดขนาด 24 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 599 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ น้ำ – ไฟ และค่าส่วนกลางในปีแรก ทั้งลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้ที่ Call Center 1615 หรือสำนักงานเคหะนครหลวง สำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม