ดูหนังออนไลน์
Business

กทม. ดึง ‘บ้านไทย บูทีค’ ฮอสพิเทล แห่งใหม่ย่านบางกะปิ ขนาด 300 เตียง

กทม. เปิด บ้านไทย บูทีค ฮอสพิเทล ย่านบางกะปิ รับผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 300 เตียง ในความดูแลโรงพยาบาลตากสิน พร้อมเปิดบริการ 30 เมษายนนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ(Hospitel) แห่งใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ โรงแรม บ้านไทย บูทีค ถนน รามคำแหง เขตบางกะปิ

กทม.1 1

สำหรับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงแรม บ้านไทย บูทีค อยู่ในความดูแลโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 300 ราย ซึ่งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ(Hospitel) โรงแรม บ้านไทย บูทีคพร้อมเปิดบริการรับผู้ป่วยในวันที่ 30 เมษายนนี้ นี้

ทั้งนี้ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นอาคารห้องพัก 2 อาคาร มีห้องพักทั้งหมด 160 ห้อง ในส่วนของห้องพักมีทั้งห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่พักเดี่ยวและพักคู่ มีการจัดทีมแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรถกู้ชีพฉุกเฉินมีศักยภาพในการนำส่งโรงพยาบาลในเวลาไม่เกิน 15 นาที มีเครื่องเอ็กซเรย์ปอดในกรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนหรืออาการแย่ลง

กทม. 6

นอกจากนี้ ยังมีทีมแพทย์และพยาบาล ตรวจประเมินอาการพร้อม ให้การแนะนำรักษาผ่านระบบ Telemedicine โดยโรงพยาบาลตากสิน รวมทั้งให้คนไข้รายงานสุขภาพประจำวันผ่านเว็บไซต์สุขภาพประจำวัน CovidTrackerTAKSIN HOSPITEL จัดทำโดยบริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยระบบดังกล่าวจะมีระบบติดตามผู้ป่วยด้วย GPS สามารถบันทึกตำแหน่งผู้ป่วยขณะกักตัว สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพรายวัน วันละ 3 เวลาและสามารถแชทหรือวีดีโอคอลกับบุคลากรทางการแพทย์ได้

กทม.5

เมื่อผู้ป่วยเข้าพัก ภายในห้องจะมีเอกสารแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ อาทิ การปฏิบัติตัว การวัดอุณหภูมิ การวัดออกซิเจนในเลือด และวิธีการใช้งาน CovidTrackerTAKSIN HOSPITEL เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในการช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงแรม บ้านไทย บูทีค เปิดให้บริการเป็นสถานกักตัวของรัฐ หรือ State qualantine (SQ) มาเป็นระยะกว่า 1 ปี สามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด ประกอบกับโรงแรมแห่งนี้ ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานให้เป็น ฮอสพิเทลl เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม