Business

จับตา! ‘คลัง – คมนาคม’ งัดข้อต่อ ปมดึง ‘การบินไทย’ กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ

จับตา! “คลัง – คมนาคม” งัดข้อต่อ ปมดึง “การบินไทย” กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ โยกหุ้นจาก “กองทุนวายุภักษ์” ให้ “DAD” ถือแทน ฝ่ายคัดค้านชูประเด็นคนไทยแบกหนี้สาธารณะ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า แนวคิดเรื่องการดึงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากเอกชน กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง เพราะกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้

คลัง คมนาคม งัดข้อ การบินไทย 4sd6fds4

โดยฝ่ายกระทรวงคลังเสนอให้นำการบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทยได้  แต่กระทรวงคมนาคมเห็นว่า แนวทางดังกล่าวจะทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระหนี้สินของการบินไทยเป็นหนี้สาธารณะ โดยปัจจุบันการบินไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 2 แสนล้านบาท เป็น 3 แสนล้านบาท

วันนี้ (28 เม.ย.) ผู้เกี่ยวข้องจึงประชุมหารือเรื่องนี้อีกครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ตัวแทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ, บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทผู้จัดทำแผนฟื้นฟู, ที่ปรึกษาทางการเงิน, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และ การบินไทย

สำหรับแนวทางของกระทรวงการคลังที่จะนำบริษัท การบินไทย กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ คือ การให้กองทุนวายุภักษ์ขายหุ้นการบินไทยตั้งแต่ 2.15% ขึ้นไปแก่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (DAD) ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 100% โดยเมื่อรวมกับหุ้นการบินไทยที่กระทรวงการคลังถืออยู่ 47.86% ก็จะทำให้การบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง

ทั้งนี้ DAD  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปี 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ถ้าหากจะเข้ามาถือหุ้นการบินไทยจะต้องมีการเพิ่มวัตถุประสงค์การดำเนินการ โดยต้องจับตาผลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น DAD ประจำปี 2564 ในวันนี้

ประชุมใหญ่ DAD

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายคัดค้านแย้งว่า การนำการบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งจะทำให้เกิดประเด็นต่าง ๆ ตามมา ประเด็นแรกปัจจุบันหนี้สินของการบินไทยเพิ่มขึ้นจาก 2.2 แสนล้านบาท เป็น 3 แสนล้านบาท ถ้าหากการบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ ก็จะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นทันที กลายเป็นภาระของประชาชน

นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องนำงบประมาณไปสนับสนุนให้การบินไทย ปีละ 5 หมื่นล้านบาท และรัฐบาลรัฐต้องเข้าไปค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3- 5 ปี จนกว่าการบินไทยจะกลับมามีกำไร รวมถึงรัฐบาลต้องแบกรับความเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมกับการบินไทย และจะแน่ใจได้อย่างไรว่า การบินไทยจะฟื้นฟูองค์กรสำเร็จ

ขณะเดียวกันอาจเกิดข้อครหาจากประชาชนได้ เพราะเมื่อ 9 เดือนก่อน กระทรวงการคลังเพิ่งขายหุ้นการบินไทย จนการบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo