Business

สั่งปิด โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา – สำนักงานเจ้าท่าฯ 14 วัน พบพนักงานติดเชื้อโควิด


สมุทรสงคราม สั่งปิด “ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา” และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 14 วัน หลังพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสม 83 ราย

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามคำสั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 684/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว โดยออกคำสั่งปิด โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา และ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 เมษายน 2564

ชูชัยบุรี1

ทั้งนี้ เนื่องจากมีการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นพนักงานโรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา ซึ่งมีบ้านพัก และพักรักษาตัวอยู่จังหวัดราชบุรี และอีกรายเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม ซึ่งมีบ้านพัก และรักษาตัวอยู่จังหวัดสมุทรปราการ

ล่าสุดจังหวัดสมุทรสงคราม มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 83 ราย และรักษาหาย 73 ราย กำลังรักษาตัวอยู่อีก 9 ราย และยังมีผู้เข้าเกณท์ตรวจหาเชื้ออีก 66 ราย ผู้รับการคัดกรอง 88 ราย

นอกจากนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ ที่ระบาดลุกลามทั่วประเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงประกาศเลื่อนการจัดงาน “โกงกางรัน” และ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงครามออกไปก่อน

ชูชัยบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม