ดูหนังออนไลน์
Business

‘มอเตอร์เวย์โคราช’ จ่อวิ่งฟรี ทั้งที่จ่ายค่าเวนคืนไม่ครบ ‘พี่ศรี’ ขู่ยื่นศาลสั่งระงับ

โวย! นายกฯ สั่งเปิดวิ่งฟรี “มอเตอร์เวย์โคราช” ช่วงสงกรานต์ ทั้งที่จ่ายค่าเวนคืนไม่ครบ “ศรีสุวรรณ” จี้เร่งเคลียร์ ไม่งั้นยื่นศาลสั่งระงับ

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า ตนได้สั่งการเพิ่มเติม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เร่งรัดจัดการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เส้นทางบางปะอิน – นครราชสีมา (โคราช) เพื่อให้อย่างน้อยเราสามารถเปิดเส้นทางบางช่วงให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความหนาแน่นของการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ในช่วงเทศกาล ที่มีประชาชนจำนวนมากออกเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น

มอเตอร์เวย์โคราช ศรีสุวรรณ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีต่อการเดินทางของประชาชนเป็นเรื่องที่ดี แต่ท่านจะทราบหรือไม่ว่า นับตั้งแต่ท่านนายกฯ ใช้อำนาจออก พรฎ.เวนคืนที่ดินฯ เพื่อก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2556 และ 31 พฤษภาคม 2560 จวบจนปัจจุบันกว่า 9 ปีแล้ว ทล. และ/หรือกระทรวงคมนาคม ยังจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้กับชาวบ้านยังไม่หมดและยังไม่ครบเลย ทั้ง ๆ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ขัดขืน ไม่นำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองแต่อย่างใด แต่จนบัดนี้เขาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนเลย ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่เช้าชามเย็นชามที่ชุ่ยมาก

ดังนั้น การที่นายกฯ พยายามจะสร้างภาพ โดยสั่งการให้เร่งเปิดใช้มอเตอร์เวย์สายดังกล่าวในบางช่วงในข่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นั้น ถือเป็นการเยอะเย้ยดูหมิ่นเจ้าของที่ดินและหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนโดยตรง และไม่มีความละอายใจในการใช้อำนาจดังกล่าวเลย

ความรู้สึกของเจ้าของที่ดินเขาจะคิดอย่างไร เมื่อที่ดินของตนถูกรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายยึดไปสร้าง มอเตอร์เวย์ ให้คนใช้ ให้นายทุนมาประมูลเก็บเงิน แต่ตนเองยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนเลย และต้องไร้ที่ดินทำกิน จะหาที่ดินใหม่มาทำกินก็ไม่ได้ เพราะไม่มีเงิน และราคาที่ดินก็แพงขึ้นทุกวัน เงินค่าเวนคืนก็ไม่รู้จะได้เมื่อไร

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงทำหนังสือร้องไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอธิบดี ทล. ให้เร่งเคลียร์เงิน/จ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดินเสีย ก่อนที่จะเปิดใช้บางส่วนในช่วงสงกรานต์นี้ ไม่เช่นนั้นสมาคมฯ และชาวบ้านคงต้องนำความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือฟ้องศาลปกครอง เพื่อระงับการเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าจะจ่ายเงินให้กับชาวบ้าน

มอเตอร์เวย์โคราช4 e1617593240656

ย้อนรอย “มอเตอร์เวย์โคราช”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 เส้นทางบางปะอิน – โคราช นับเป็นมอเตอร์เวย์สายแรกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีระยะทางรวม 196 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท ค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 84,600 ล้านบาท

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อปี 2549 รวมถึง พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และดำเนินการทบทวน EIA เนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ในปี 2560

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้ ทล. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและบริหารจัดการฏครงการฯ ในรูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐ โดยภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้างตอบแทนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา พร้อมทั้งจ่ายคืนค่าก่อสร้างงานระบบตามกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ แต่รัฐบาลมีนโยบายจะเปิดให้ทดลองใช้มอเตอร์เวย์สายนี้บางส่วน คือ ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2564 เพื่อรองรับการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

โดย พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี สั่งการเพิ่มเติม ขอให้เร่งรัดจัดการ เพื่อให้สามารถเปิดเส้นทาง มอเตอร์เวย์ บางช่วงให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความหนาแน่นของการจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ในช่วงเทศกาล ที่มีประชาชนจำนวนมากออกเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยว

อ่านข่าวเพิ่มเติม