ดูหนังออนไลน์
Business

7 แสนคนทบทวนสิทธิ ‘ม33เรารักกัน’ รอเช็คผลวันจันทร์หน้า 5 เม.ย.


สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน “โครงการ ม33เรารักกัน” ไม่ผ่าน ดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิจนถึงสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งในภาพรวมมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิทั้งหมด 709,190 คน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะใช้เวลาประมวลผลราว 1 สัปดาห์ โดยผู้ยื่น ทบทวนสิทธิ “ม33เรารักกัน” รอเช็คผล ได้ในวันจันทร์หน้า

ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน รอเช็คผล

ทบทวนสิทธิ “ม33เรารักกัน” รอเช็คผล เลย!

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน ม33เรารักกัน ไม่ผ่านในรอบแรกและยื่นขอทบทวนสิทธิไปแล้ว จะสามารถเช็คผลการทบทวนสิทธิได้ในวันจันทร์หน้า วันที่ 5 เมษายน 2564 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่

จากนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์รออีกเพียง 1 สัปดาห์ ก็จะได้รับวงเงินเยียวยาโควิด-19 เต็ม ๆ จำนวน 4,000 บาทในครั้งเดียว! ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 โดยไทม์ไลน์การทบทวนสิทธิเป็นดังนี้

ม33เรารักกัน ไทม์ไลน์

ด้านผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมเปิดให้สมัครรอบไม่มีสมาร์ทโฟนแล้ว ก็จะทราบผลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยผู้ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนมีจำนวน 32,827 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลและวิธีการรับเงินเยียวยาให้รับทราบต่อไป

 

“ม33เรารักกัน” คืออะไร?

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
  • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
  • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

shutterstock 1799987845

เงินเข้ากี่งวด?

ผู้ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียน ม33เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ในรอบปกติ จะได้รับวงเงินเยียวยา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ ได้เงินเยียวยา 1 ครั้ง จำนวน 4,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 4,000 บาท

 

ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินสแกนซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเงินเยียวยา สามารถค้นหาผู้ประกันการที่เข้าร่วมโครงการได้ คลิกที่นี่

ร้านค้า ม33เรารักกัน

“ม33เรารักกัน” ใช้ได้ถึงวันไหน?

วงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จากนั้นวงเงินจะตัดทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม