Business

ประเดิมวันแรกเดือนเมษายน 2564 ‘บัตรคนจน’ รับเลย 3 ความช่วยเหลือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือรอบใหม่ในวันพรุ่ง 1 เมษายน 2564

สำหรับความช่วยเหลือในรอบเดือนเมษายนนั้นมีทั้งหมด 6 รายการ โดยวันแรกเพียงวันเดียว จะมีความช่วยเหลือโอนเข้าทั้งหมด 3 รายการ

บัตรคนจน เมษายน 2564

วันแรก เมษายน 2564 “บัตรคนจน” รับ 3 ความช่วยเหลือ

พรุ่งนี้เปิดวันแรกของเดือนเมษายน 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับความช่วยเหลือทั้ง 3 รายการ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564

1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้ ประกอบด้วย

  • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1

อีก 3 ความช่วยเหลือช่วงครึ่งเดือนหลัง

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! เพราะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความช่วยเหลือรออยู่อีก 3 รายการ ดังนี้

วันที่ 18 เมษายน 2564 

1. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

2. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

shutterstock 759959308

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 

3. เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม