ดูหนังออนไลน์
Business

เคาะแล้ว! ส่วนต่างข้าว งวดที่ 19 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีได้น้อยสุด

ส่วนต่างข้าว งวดที่ 19 พาณิชย์ เคาะชดเชยประกันรายได้ข้าว 4 ชนิด เก็บเกี่ยว 8-14 มี.ค. 64 หอมมะลินอกพื้นที่ได้สูงสุด ข้าวหอมปทุมธานี ได้น้อยสุด 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 15 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 19) โดยอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชย ส่วนต่างข้าว งวดที่ 19 ตาม โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 แล้ว

shutterstock 1117341212 1

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 8-14 มี.ค. 564 จำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว โดยมีความชื้น ไม่เกิน 15%

สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างครั้งนี้ นับว่า เป็นการจ่ายชดเชย 19 งวดติดต่อกัน เพราะราคาข้าวในปัจจุบัน ยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

จากผลการพิจารณา ราคาตลาดปัจจุบัน กับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า

  • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,812.13 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,187.87 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,721.59 บาท มีส่วนต่างตันละ 278.41 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,983.02 บาท มีส่วนต่างตันละ 16.98 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,366.23 บาท มีส่วนต่างตันละ 633.77 บาท

17May ประกันราคาข้าว scaled e1615978723448

ขณะที่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับงวดที่ 19 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 35,005.92 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า 8,352.30 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 424.50 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว 10,140.32 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน และ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ข้าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม