Business

ครึ่งหลังเดือนมีนาคม 2564 ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เหลืออีก 5 เด้ง

ผ่านไปแล้วครึ่งทางสำหรับ มีนาคม 2564 โดยเดือนนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 11 เด้ง ใน 7 วัน

ในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้มีสิทธิพิเศษเหลืออีก 5 เด้ง ส่วนจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันได้เลย

มีนาคม 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” ครึ่งหลังเดือน มีนาคม 2564

ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีสิทธิพิเศษเหลืออีก 5 รายการ ซึ่งจะโอนเข้าใน 4 วัน มีรายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก
  • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก

เยียวยา เราชนะ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 

3.โครงการเราชนะ งวดที่ 7

โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 7 เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรคนจน และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

 

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 

4.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มี บัตรคนจน โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

shutterstock 1717630705

วันที่ 26 มีนาคม 2564 

5.โครงการเราชนะ งวดที่

โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 675 บาทต่อคน
  • กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 700 บาทต่อคน

สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม