ดูหนังออนไลน์
Business

ไปประกันสังคมเลย พรุ่งนี้ 15 มีนาคม เริ่มสมัคร ‘ม33เรารักกัน’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

พรุ่งนี้ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันสำคัญสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคม เพราะนอกจากผู้ประกันตนที่ลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน ผ่านระบบออนไลน์ จะได้ทราบผลการสมัครแล้ว ก็ยังเปิดวันแรกที่เปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยสมัคร ได้ลงทะเบียนด้วย

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมกันเล้ย!!

15 มีนาคม ม33เรารักกัน

15 มี.ค. เริ่มสมัคร “ม33เรารักกัน” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์มาก่อน สามารถเริ่มลงทะเบียน ม33เรารักกัน ได้ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ต้องไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 โดยเตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ และต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้

ด้านผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ได้ใช้โทรศัพท์คนอื่นลงทะเบียนออนไลน์ www.ม33เรารักกัน.com ไปแล้ว ก็ยังสามารถแก้ไขได้ ด้วยไปที่สำนักงานประกันสังคมเช่นกัน

สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ 2 นี้ ต้องไปติดต่อขอแก้ไขการลงทะเบียนให้ถูกต้องที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. วันที่ 8 – 24 มีนาคม 2564 ดยเตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ และต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้

shutterstock 1878883330

เกณฑ์คัดเลือกผู้ได้รับเงินเยียวยา

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
  • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
  • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำนักงานประกันสังคมประเมินว่า ผู้ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวมีจำนวน 9.27 ล้านคน จากผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินเยียวยาทั้งหมด

shutterstock 1659753442

ร้านค้าที่ใช้สิทธิ ม33เรารักกัน ได้

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 4,000 บาท จากโครงการ ม33เรารักกัน สามารถนำวงเงินไปใช้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 ประเภท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าคนละครึ่ง, ร้านค้าเราชนะ และขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ (สำหรับร้านค้าธงฟ้าที่ใช้เครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) นั้น ขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน ในส่วนของผู้ประกันที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและใช้บัตรประชาชนซื้อสินค้าได้หรือไม่)

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอสด และสุขภาพ/การแพทย์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท สามารถหาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม