ดูหนังออนไลน์
Business

เด้งรับคนเดินทาง เปิดวิ่ง ‘รถไฟทางไกล – รถไฟนำเที่ยว’ เพิ่ม 30 ขบวน เริ่มพรุ่งนี้

เปิดวิ่ง “รถไฟทางไกล – รถไฟนำเที่ยว” เพิ่ม 30 ขบวน เริ่มพรุ่งนี้ (13 มี.ค.) รองรับผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ความต้องการเดินทางผู้โดยสาร

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดรับกับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตลอดจนรองรับกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทาง ทั้งภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกลเพิ่มมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการฯ

การรถไฟฯ จึงได้ประกาศปรับเพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม จำนวน 30 ขบวน โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (13 มี.ค.) เป็นต้นไป ประกอบด้วย

รถไฟทางไกล

1. รถไฟทางไกล จำนวน 24 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

1.1 รถไฟสายใต้ จำนวน 10 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2564
 • ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564
 • ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 หาดใหญ่ – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
 • ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
 • ขบวนรถเร็วที่ 175/176 หาดใหญ่ – สุไหงโกลก – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

1.2 รถไฟสายเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 4 ขบวน

 • ขบวนรถเร็วที่ 107/108 กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

1.3 รถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 7 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคาที่ 25 กรุงเทพ – หนองคาย
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 71 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 75 กรุงเทพ – หนองคาย
 • ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

1.4 รถไฟฟสายอีสาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 3 ขบวน

 • ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา ที่ 26 หนองคาย – กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 72 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 76 หนองคาย – กรุงเทพ

3ba3678f be5d 40db 8e88 4bcc993b762f

2.รถไฟนำเที่ยววันหยุด และรถไฟพิเศษโดยสารวันหยุด เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 ขบวน (ไป-กลับ)

 • ขบวนรถนำเที่ยว 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ
 • ขบวนรถนำเที่ยว 911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ
 • ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 โดยกำหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นที่นั่งในลักษณะที่เว้นที่เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งติดกัน ยกเว้นผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน รวมทั้งยังให้มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ 50% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด พร้อมกับให้สแกน แอปพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทน

อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การรถไฟฯ ยังได้มีการขยายเวลางดการให้บริการเดิน รถไฟ โดยสารเชิงพาณิชย์ชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม