Business

สนใจต่อ ป.โท มามุง! ‘กสิกรไทย’ เปิดสอบ ชิง 8 ทุน ทั้งใน-ต่างประเทศ

กสิกรไทย เปิดสอบ ชิง 8 ทุนศึกษาต่อ ป.โท ปี 2564 ทั้งสถาบันในและต่างประเทศ สร้างขุมกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พร้อมรุกตลาดเออีซี

นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี 2564 สำหรับศึกษาต่อที่สถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 8 ทุน โดย กสิกรไทย เปิดสอบ ชิงทุนการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

กสิกรไทย เปิดสอบ

1. ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐ, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง, และสิงคโปร์ ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติ (Statistics) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ในสหรัฐเท่านั้น) (Business Data Analytics (USA only)

2. ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมการเงิน, การเงิน และการตลาด

กสิกรไทย เปิดสอบ

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี เฉพาะสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี สัญชาติไทย จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

นอกจากนี้ ผู้สมัคร ทุนการศึกษา ต่างประเทศ ต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด และนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

ศันสนา สุขะนันท์

นางสาวศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจบการศึกษาแล้ว นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย ในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ทั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาให้ ธนาคารกสิกรไทย เป็นสถาบันหลัก ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่สามารถก้าวล้ำไปข้างหน้าตลอดเวลา (A Step Ahead Forever) มีผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (A Pioneer for the Better) ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และการทำธุรกิจในทุกที่ ทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการ (Empower Every Customer’s Life and Business)

พร้อมกันนี้ ยังรองรับการขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาคเออีซี (AEC) บนพื้นฐานของความแข็งแกร่งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอน และความท้าทายรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต

S 18530360

ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย เปิดสอบชิง ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 55 ปี นักเรียนทุน ธนาคารกสิกรไทย นับเป็นกำลังสำคัญ ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทการเป็น ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของไทย

สำหรับผู้สนใจ สมัครชิง ทุนการศึกษา สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  https://www.kasikornbank.com/th/announcement/Pages/kbank-scholarship-2564.aspx หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-470-3124 หรือ 02-470-3172 หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected] เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม