ดูหนังออนไลน์
Business

ดันกัญชา ขึ้นแท่น Product Champion ช่วงชิงโอกาสตลาดกัญชาโลก 5 แสนล้าน

ดันกัญชา ขึ้นแท่น Product Champion ยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพ คาดสร้างรายได้ 150 ล้านบาท พร้อมชิงโอกาสตลาดกัญชาโลก 5 แสนล้าน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวการพัฒนากัญชาเพื่อเศรษฐกิจไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด โดยตั้งเป้าหมาย ดันกัญชา ขึ้นแท่น Product Champion ยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพ

ดันกัญชา ขึ้นแท่น Product Champion

นายอนุทินกล่าวว่า ในสายตาประชาคมโลก “กัญชา” เป็นสมุนไพรที่มีค่า และให้การยอมรับมากขึ้น ปัจจุบันตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมายมีมูลค่า 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตมากกว่า 17% โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ สร้างรายได้สูงถึง 70% ของมูลค่าทั้งหมด

ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นว่า กัญชาเป็นทางออกทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน จึงได้ส่งเสริมให้พัฒนากัญชาแบบครบวงจร (Product Champion) ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกรผู้ปลูก, กลางทางคือผู้ผลิต และปลายทาง คือ ผู้ขายและประชาชน

อนุทิน 1

พร้อมกันนี้ ได้วางเป้าหมาย ต่อยอดกัญชา สู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ ยาแผนไทย, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“วันนี้นับเป็นก้าวย่างสำคัญ จากการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพ ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ผลิตที่มีศักยภาพ และวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกที่มีคุณภาพ”นายอนุทิน กล่าว

 

ปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพรเดี่ยว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าร่วม 29 บริษัท มีความต้องการวัตถุดิบกัญชา รวมกันมากกว่า 30 ตัน ส่วนผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกัญชาคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย 5 กลุ่ม จาก 6 จังหวัด เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 50 กลุ่ม รวมพื้นที่ปลูกกัญชามากกว่า 60 ไร่

อนุทิน1 1

ขณะที่ การจับคู่เจรจาวัตถุดิบกัญชาครั้งนี้ คาดมีมูลค่ามากกว่า 150 ล้านบาท ทำให้ความคาดหวังว่า กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ จึงมีความเป็นไปได้สูง

ด้าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2562 นำไปใช้ในผู้ป่วย เช่น โรคลมชัก พาร์กินสัน มะเร็งระยะสุดท้าย เข้าถึงการรักษาด้วยกัญชามากขึ้น

นอกจากนี้ ได้แก้ไขกฎกระทรวง ปลดล็อกชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และในปี 2564 ได้บรรจุกัญชาทางการแพทย์ เป็นแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาที่ 20 เพิ่มโอกาสการเข้าถึง ในการรักษาโรค

กัญชา

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า ปัจจุบันเปิดให้บริการ กัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลในสังกัดฯ 700 กว่าแห่งทั่วประเทศ มีผู้มารับบริการมากกว่า 65,000 ราย รวมกว่า 100,000 ครั้ง โดยตั้งเป้าให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในทุกพื้นที่

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้สมุนไพรกัญชาและกัญชง เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วย

ดันกัญชา ขึ้น Product Champion

ด้านแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2565 มีการกำหนดวางแผนการพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรเป็น Product Champion พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างเศรษฐกิจได้

สำหรับเป้าหมายต่อยอดกัญชาสู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ยาแผนไทย เพื่อรักษาและดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป มีเป้าหมายต่อเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้กัญชาผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ตรง

อ่านข่าวเพิ่มเติม