ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดรายได้ท่องเที่ยว ‘เมืองหลัก-เมืองรอง’ ปี 63 ลดวูบถ้วนหน้า ซมพิษโควิด

เปิดรายได้ท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง 10 อันดับแรก ปี 2563 หลังเผชิญพิษโควิด ทำภาพรวมรายได้ท่องเที่ยววูบ 2.18 ล้านล้านบาท ค่าที่พักกระทบหนักสุด

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำสรุปภาพรวมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งการ เปิดรายได้ท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง โดยเฉพาะ 10 อันดับแรก ที่สร้างรายได้ให้ประเทศ รวมถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในปี 2563 ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน ถึงผลกระทบจากโควิด-19

เปิดรายได้ท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง

ทั้งนี้ หลังจากประเทศไทยเผชิญวิกฤติโควิด-19 จนส่งผลกระทบทั้งภาพรวมเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ที่กระทบหนักสุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหดหาย แม้จะได้รายได้จากไทยเที่ยวไทย เข้ามาต่อลมหายใจบ้าง ในช่วงปลายปี 2563 แต่ก็ยังไม่มากพอ

สำหรับ รายได้จาก ไทยเที่ยวไทย 10 อันดับแรก ปี 2563 มีรายได้รวม 482,468 ล้านบาท ลดลงถึง 55.4% เมื่อเทียบจากปี 2562 ที่ยังไม่เกิดวิกฤติโควิด

เมืองหลัก สร้างรายได้ 10 อันดับแรก ปี 2563

1. กรุงเทพมหานคร มีรายได้จากการท่องเที่ยว 133,761 ล้านบาท ลดลง 65.22%

2. เชียงใหม่ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 42,474 ล้านบาท ลดลง 36.82%

3. ชลบุรี มีรายได้จากการท่องเที่ยว 27,988 ล้านบาท ลดลง 49.57%

4. ภูเก็ต มีรายได้จากการท่องเที่ยว 20,936 ล้านบาท ลดลง 57.9%

5, สงขลา มีรายได้จากการท่องเที่ยว 17,424 ล้านบาท ลดลง 44.69%

6. ประจวบคีรีขันธ์ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 16,1 ล้านบาท ลดลง 43.59%

7. กาญจนบุรี มีรายได้จากการท่องเที่ยว 14,774 ล้านบาท ลดลง 42.29%

8. กระบี่ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 13,606 ล้านบาท ลดลง 64.55%

9, เพชรบุรี มีรายได้จากการท่องเที่ยว 13,549 ล้านบาท ลดลง 48.63%

10. นครราชสีมา มีรายได้จากการท่องเที่ยว 12,434 ล้านบาท ลดลง 47.99%

เที่ยวไทย รายได้ 10 อันดับ

เมืองรอง สร้างรายได้ 10 อันดับแรก ปี 2563

1. เชียงราย มีรายได้จากการท่องเที่ยว 12,434 ล้านบาท ลดลง 47.99%

2. นครศรีธรรมราช มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8,141 ล้านบาท ลดลง 47.91%

3. ตราด มีรายได้จากการท่องเที่ยว 5,849 ล้านบาท ลดลง 49.18%

4. อุดรธานี มีรายได้จากการท่องเที่ยว 5,522 ล้านบาท ลดลง 48.52%

5. สตูล มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,648 ล้านบาท ลดลง 44.10%

6. พิษณุโลก มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,441 ล้านบาท ลดลง 42.53%

7. จันทบุรี มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,319 ล้านบาท ลดลง 47.14%

8. เพชรบูรณ์ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,266 ล้านบาท ลดลง 43.76%

9. นครนายก มีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,049 ล้านบาท ลดลง 46.41%

10. ตาก มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3,703 ล้านบาท ลดลง 47.96%

เที่ยวไทย

ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในปี 2563 มีรายได้รวม 0.81 ล้านล้านบาท ลดลง 2.18 ล้านล้านบาท หรือหดตัว 72.79% เมื่อเทียบจากปี 2562

ทั้งนี้ จากมูลค่ารายได้ที่ลดลง 2.18 ล้านล้านบาท พบว่า ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ค่าที่พัก, ค่าซื้อสินค้า ของที่ระลึก และค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามลำดับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม