ดูหนังออนไลน์
Business

ปตท.จับมือ ‘ไปรษณีย์ไทย’ ดึงสินค้าชุมชนขายผ่านออนไลน์

ปตท. จับมือไปรษณีย์ไทย เพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ ‘ชุมชนยิ้มได้’ ช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน ฝ่าวิกฤติโควิด – 19

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าชุมชนออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ชุมชนยิ้มได้” ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม

ปตท4

นางสาวดวงพร เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมพัฒนาเว็บไซต์ “ชุมชนยิ้มได้” จากเดิมที่เป็นเพียงช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้า ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบระหว่าง “ชุมชนยิ้มได้.com” กับ “Thailandpostmart.com” เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสินค้าในการชำระเงินด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดย ปตท. จะทำหน้าที่ค้นหาและคัดเลือกสินค้าจากชุมชนที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่าย และทาง ปณท จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการคำสั่งซื้อ ทั้งการชำระเงินและจัดส่งสินค้า

นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสนับสนุนการเข้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ขอขอบคุณทาง ปณท ที่เห็นถึงความตั้งใจของ ปตท. ในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน จนนำมาสู่ความร่วมมือในการจัดทำโครงการดังกล่าวร่วมกัน

ปตท3

ขณะที่ นางสาวปิลันธนี กล่าวว่า ปณท ยินดีและพร้อมดำเนินงาน ในส่วนของการเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ “ชุมชนยิ้มได้.com” ของ ปตท. โดยจะใช้จุดแข็งของทาง ปณท ทั้งทางด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนไทยรุ่นใหม่ ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย

นอกจากนี้ ที่ทำการสาขาของ ปณท ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังสามารถทำหน้าที่ให้ความรู้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้งานระบบ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแนวทางการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นการร่วมพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีความทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด ถือเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนและเกษตรกร  เป็นรากฐานสำคัญของประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ได้มีรอยยิ้มกลับคืนมาอีกครั้ง

ปตท1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight