ดูหนังออนไลน์
Business

ว่างงานมาทางนี้ งาน ‘กทม.’ รออยู่ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

อัพเดทล่าสุด กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา สำนักงานเทศกิจ เขตจอมทอง สนใจยื่นในสมัครด่วน

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เปิดเผยว่า หน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

แรงงานพนักงานออฟฟิศไทยมีงานทำ ๒๑๐๓๐๙

  • สำนักเทศกิจ

เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักเทศกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา

ผู้สนใจขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักเทศกิจ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2465 0532 ในวันและเวลาราชการ

  • สำนักงานเขตจอมทอง

เปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด สำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

1. สังกัดฝ่ายโยธา ได้แก่

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้แก่

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2427 9098 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม